Norwegian-German translation of bredde

Translation of the word bredde from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bredde in German

bredde
geografinoun Breite [f], Latitüde [f]
  tøynoun Bahn [f]
  måle - vektnoun Breite [f], Weite [f]
Synonyms for bredde
Derived terms of bredde
Similar words

 
 

More examples
1.26. til 28. februar ta emnet opp i stor bredde.
2.Huset" må heller ikke ha tak, takrenner, blomsterkasser e.l. som stikker utenfor bilens bredde.
3.Med bruk av hele banens bredde, smarte driblinger og hurtige kombinasjoner ga de med herlige avslutninger Dasajev chansen til å bevise at han sannsynligvis er verdens beste målmann.
4.Prosjekt 88" vil kunne bidra til at flere kan satse mer, slik at vi får enda større bredde i toppen.
5.Surrounded Islands" er prosjektet i Miamisundet hvor 11 kunstige øyer (resultatet av en oppmudring av sundet i 20årene) ble omgitt av rosa nylonduk i ca. 50 meters bredde.
6.De siste vintrene har veivesenet skyflet sneen fra hele Ringveiens bredde inn på vår plen.
7.Denne debatt har i de siste år hatt stor bredde i opinionen, sa Bondevik.
8.Det er Regjeringens syn at tiltak mot regimet i SydAfrika må ha en viss internasjonal bredde om de skal få nåen positiv effekt.
9.Det er fin bredde over messehaglene, selv om flere av Follokirkene burde vært bedre utstyrt innenfor de ulike liturgiske farver.
10.Det var Trelleborg som henvendte seg til Remfabrikken i juni iår med forslag om samarbeide, sier administrerende direktør Oddvar Bredde, som blir toppsjef i Trelleborg Atlas.
11.Et visst innslag av private skoler på alle nivåer gir mulighet for pedagogisk eksperimentering og bredde i livssynstilbud, fremholdt han.
12.God bredde, nærmere 70 cm, og flatt undervannsskrog gjør brettet stødig.
13.Her vil vi få meget viktige opplysninger om hvordan forholdene lengde, bredde og dypgang virker på cruiseskipet.
14.Hva med fremtiden, vil De satse på større bredde i Braathenselskapene ?
15.Jeg ser ingen betenkeligheter ved at man i norsk næringsliv idag søker å skape selskaper med størrelse og bredde.
16.Jeg synes også at denne grundige dommen har vist nødvendigheten av den bredde saken fikk i retten, sier redaktør Brunvand.
17.Lånet vil gi Custos Finans en større bredde i sine innlån og dermed gjøre finansieringsselskapet mer konkurransedyktig på utlånssiden, sa adm. direktør Bjørn A. Holter Hovind ved undertegnelsen.
18.Men, påpekte Magnus, dette er ikke tilstrekkelig til å gi den bredde og variasjon i nærradiodriften som vi ønsker.
19.Når Stortinget i nær fremtid vedtar den lovendringen som Regjeringen har foreslått, for å åpne for langt større bredde i forsøksvirksomheten, er det den endelige bekreftelse på at nærradio som ny kringkastingsform har seiret, sa Langslet.
20.Russerne kontrollerer en stripe på halvannen kilometers bredde i dalbunnen, mens geriljaen behersker sidedalene og høyere strøk.
21.Syberberg er både en kjent og en ukjent regissør, så vi er glad for å kunne gi et norsk publikum muligheten til å lære ham å kjenne så å si i full bredde, sier Holst, som har samarbeidet med Goethe Institut om dette.
22.Tanken var å vise hva som rører seg i nyere nordisk dramatikk, og å vise bredde og variasjon i form og innhold.
23.Vi må ha en stor grobunn og bredde, svarte Larssen, som ble supplert av stortingsrepresentant Ragnhild Queseth Haarstad.
24.Administrerende direktør Oddvar Bredde i nye Trelleborg Atlas fotografert i hovedanlegget på Kongsvinger.
25.Aksjonen løste seg opp efter at lastebilbransjen fikk løfte om at dets problemer skal tas opp i sin fulle bredde på et møte med myndighetene 1. mars.
26.Alt sammen sydd med vide, brede ermsnitt / rubber og epålettbærestykker som gir ekstra bredde til skuldrene.
27.Andreassen fremhever også den bredde Bergen Bank har fått i samarbeidet ved at Samvirke, som står kooperasjonen og fagbevegelsen nær, er kommet med.
28.Arbeidsgruppen er et resultat av handelsminister Asbjørn Haugstvedts reise til Canada i vår, da norsk offshoreekspertise ble presentert i stor bredde i Canada.
29.Arrangørklubben Bærum viste sin bredde i disse yngste klassene, med finaleseire både for 1974 og 1975klassen, mot henholdsvis Gjelleråsen (30) og Bærum 2 (52).
30.At det er blitt større bredde i toppen, er imidlertid tydelig.
Your last searches