Norwegian-German translation of briste

Translation of the word briste from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

briste in German

briste
generellverb platzen, bersten
  damverb durchbrechen
  gå avverb knacken
  repverb reißen, abreißen
  intransitivverb aufspringen, aufplatzen, aufbersten, aufbrechen
  formålverb abbrechen
Synonyms for briste
Anagrams of briste
Similar words

 
 

More examples
1.Det får briste eller bære.
2.Advarende røster hevder at boblen vil briste, men ennå kan man ikke se noen tegn på at dette vil skje.
3.Da får det bare bære eller briste.
4.De dukket hodet hans under vann til lungene holdt på å briste.
5.Den ublide behandlingen fikk de kvinnelige kameratene fra Shanghai til å briste i gråt på gaten utenfor.
6.Dette er en del av bakgrunnen for at forbundets tålmodighet kan briste og eventuelt føre til streik.
7.For første gang siden marerittet begynte for snart ett år siden kjente Turi at nervene var nær ved å briste.
8.Helgens dråpe i begeret -" bruk oljepenger" - får det til å briste for Norges Handels og Sjøfartstidende (uavh.)
9.I 50 år har hun voktet eksamenslokalet på Ris videregående skole, sett unge juble og briste i gråt, men aldri grepet noen i fusk !
10.I slutten av september besluttet jeg å la det briste eller bære og oppsøkte kiropraktor.
11.Konsulentfirmaet mener det ikke er noen umiddelbar fare for at dammen vil briste.
12.Langfredagstråden skulle være et symbol på den syndens tråd som Den Onde bandt oss med, og som Kristius fikk til å briste ved å bli sonoffer for menneskenes synder.
13.Men jeg har det heldigvis som Wergeland, jeg trenger bare et glimt av himmelen for å briste i høy latter...
14.Men rundt påsketider, mens knopper knapt har gjort de første antydninger til å briste, kjenner Knut Rumohr et sug i kropp og sjel.
15.Men som også - og det hender ofte, spiller efter gehør ved de mange anledninger da stemningen ellers kunne briste og festligheter som er forberedt i ukevis kunne styrte i ruin på ett sekund.
16.Mot Bugner får det briste eller bære for Steffen, som efter to seire i Europa er ranket som nummer fire på Europalisten.
17.Når personen kommer ut på svak is, vil den som oftest briste efter bare få steg, mens vedkommende er i nærheten av den sikre isen.
18.Ordløse anelser om skjulte sammenhenger hinsides mennesker og dyr kan briste ut i dikt og prosa som hamrer på erkjennelsens porter.
19.Regjeringens forutsetninger for å yde Oslo ekstraordinær økonomisk støtte, står i fare for å briste.
20.Beskylder De nå påtalemyndigheten for å forsøke å finne alternative innfallsvinkler for å kunne kompensere dersom bjelken skulle briste i Høyesterett ?
21.Derfor lot det bære eller briste, jeg glemte vindforholdene, og satset på ny pers., det vil si under 8,39, på fredagens 3000 meter.
22.Det fikk briste eller bære !
23.Det fikk bære eller briste.
24.Det får briste eller bære.
25.Det norske dokumentarprogrammet" Ingen rom var trygge", som ble vist 30. september, fikk en demning til å briste.
26.Det var så mange at man var redd isen skulle briste.
27.Dette berører" bærebjelken" i hele saken, men det gjenstår å se om denne bjelken nå vil briste, sier høyesterettsadvokat Arne Haugestad.
28.En bølge kan også briste.
29.Flere steder førte oversvømmelser til skader på hus og mark, og mange mindre dammer stod i fare for å briste.
30.For at ikke racketen skulle briste, måtte en kompakt gummiball skaves ned til en golfballs størrelse og vikariere for den proffe, lodne modellen.
Your last searches