Norwegian-German translation of brosjyre

Translation of the word brosjyre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brosjyre in German

brosjyre
reklamenoun Broschüre [f], kleines Buch [n], Prospekt [m], Werbeschrift [f]
Synonyms for brosjyre
Similar words

 
 

More examples
1.Et pølsemåltid blir hva du gjør det til" - denne påstanden står å lese i en brosjyre som Opplysningskontoret for kjøtt har utgitt.
2.Pakken" inneholder en brosjyre, en håndbok for båtfolk som omtaler viktige opplysninger om sjøvett, merkesystem, nødsignaler / prosedyrer etc.
3.Tiltak og tilbud for funksjonshemmede i Akershus" er tittelen på en rykende fersk brosjyre, som sikkert vil bli mottatt med glede på mange hold.
4.Alle skolene som hører inn under Skolesjefens kontor i Oslo, har fått tilsendt en brosjyre der skoletjenesten tilbyr å holde kurser og hele eller halve planleggingsdager gratis.
5.Det blir nå laget en brosjyre til pasientene for å redegjøre for den vanskelige situasjonen.
6.Dette inngår i den alminnelige narkotikaopplysning her til lands, og vi har ikke funnet det nødvendig med en egen brosjyre.
7.I fabrikken blir brislingen behandlet som et barn, står det i en brosjyre som er stukket oss i hånden av hermetikkindustriens utrettelige PRmann Finn Søhol.
8.Norges astma og allergiforbund har lenge ønsket å gi ut en brosjyre om aktuelle medikamenter, sier generalsekretær Arne Heimdal i forbundet.
9.Og i disse dager samarbeider vi om en brosjyre for turgåere.
10.Vi har avtale med Utenriksdepartementet om en generell opplysningsvirksomhet overfor utlandet - bl. a. ved å spre en brosjyre om den nye videregående skole.
11.Vi har fin erfaring med utvidet åpningstid og kommer til å gjenta dette i hele januar og februar når sommerens brosjyre er klar, sier direktør Kai Hovind hos Tjæreborg.
12.1,7 millioner husstander land og strand rundt vil få en brosjyre om innkjøp og behandling av forpart på storfe.
13.Algemengden er allerede større enn den var i Mjøsa da Mjøsaksjonen ble satt i gang på slutten av 70tallet ! fremgår det av en farvesprakende brosjyre (og plakat) som nå blir distribuert til befolkningen i alle de 14 kommuner i området.
14.Alle som kommer i mål på Barnas Skidag få utdelt en brosjyre som blant annet informerer om denne nye" flerbruksskien" i tillegg til diplomet.
15.Alt dette er det allerede sendt ut opplysning om i en hyggelig liten brosjyre fra sosialkontoret.
16.Alt om den ny forsikringen er samlet i en brosjyre som inneholder vilkårene punkt for punkt med kommentarer som i et enkelt sprog forklarer vilkårene.
17.Ammehjelpen har også utgitt en brosjyre med veiledning om tremåneders kolikk.
18.Bydelslegen ved Bjørnsletta helsesenter forteller at Oslo kommune i nær fremtid skal gi ut en brosjyre med orientering til samtlige husstander om de helsetilbud som finnes i den aktuelle bydelen.
19.Bystyrerepresentant Mohan Singh Varma (a), som selv har drevet dagligvareforretning i Oslo siden 1978, feller en hard dom over myndighetenes kontrollpolitikk og mange av sine innvandrervenner når vi ber om en kommentar til at Oslo Dagligvarekjøpmenns Forening nylig har utgitt en brosjyre på urdu med informasjon om lukningsvedtekter, ølsalgbestemmelser, avgifter, mål / vekt og næringsmiddellovgivning - beregnet på fremmedsproglige forretningsdrivende i hovedstaden.
20.DFDS Seaways er blitt med på lasset og har forsynt store deler av Danmark med spesialtrykt brosjyre.
21.DFDS Seaways gir ut egen brosjyre for Sentrumsløpet og inviterer danskene til å delta.
22.Dagen efter forelå en spesiell brosjyre med gjengivelse også av Gorbatsjovs innlegg.
23.Datahøyskolen påstår i sin brosjyre at de stiller de samme krav til lærernes kompetanse som distriktshøyskolene.
24.De viktigste postene her er faste givere med 10,4 millioner kroner, fasteaksjonen Brød for verden med åtte millioner kroner, og en brosjyre med postgirotalong som sendes alle landets husstander.
25.Den 12 siders trykksaken er ingen tradisjonell brosjyre - Kristiansen karakteriserer den som" Oslos skrytebrosjyre".
26.Det regner man som ganske sikkert, men kunngjøringen om kurset er tatt inn i årets brosjyre med forbehold om godkjennelse.
27.Dette blir vi minnet om i en brosjyre som Opplysningskontoret for kjøtt har utgitt.
28.Dette skriver dr. Clive Archer, visedirektør for sentret for forsvarsstudier ved universitetet i Aberdeen i en brosjyre utgitt av Den norske Atlanterhavskomite.
29.Disse problemene retter Norges Astma og Allergiforbund søkelyset mot i en brosjyre som nå blir sendt ut til forbundets lokale foreninger og til andre interesserte.
30.Disse tre organisasjoner har gått sammen om å utarbeide en brosjyre som angir hva en ikkekyndig bileier kan foreta seg med egen bil, og hva han må overlate til verkstedene.
Your last searches