Norwegian-German translation of bule

Translation of the word bule from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bule in German

bule
metallernoun Beule [f]
  medisinnoun Beule [f], Blase [f]
Synonyms for bule
Derived terms of bule
More examples
1.Det besto ganske enkelt av en bule i fjellveggen med en murvegg foran !
2.Med overveldende flertall sa Tinn kommunestyre igår ja til søknaden om bevilling, og antydningen om at man med dette var i ferd med å omgjøre stedet til en" syndens bule", ble blankt avvist av det store flertallet.
3.Mye tyder på at veggene i Runarhallen vil bule utover.
4.Det besto ganske enkelt av en bule i fjellveggen med en murvegg foran !
5.En" kuul bule, straight enough", kommer det fra Jean Christoph og Knut Erik, og ser mot kjøkkendisken hvor flere har samlet seg i hyggelig passiar med innehaverne.
6.En bule som heter" Havhesten" er sentral i Oslomiljøet, og en helvetesmaskin er heller ikke uvesentlig for handlingen.
Similar words

 
 

bule as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bulebulendebult
Indikative
1. Present
jegbuler
dubuler
hanbuler
vibuler
derebuler
debuler
8. Perfect
jeghar bult
duhar bult
hanhar bult
vihar bult
derehar bult
dehar bult
2. Imperfect
jegbulte
dubulte
hanbulte
vibulte
derebulte
debulte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bult
duhadde bult
hanhadde bult
vihadde bult
derehadde bult
dehadde bult
4a. Future
jegvil/skal bule
duvil/skal bule
hanvil/skal bule
vivil/skal bule
derevil/skal bule
devil/skal bule
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bult
duvil/skal ha bult
hanvil/skal ha bult
vivil/skal ha bult
derevil/skal ha bult
devil/skal ha bult
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bule
duville/skulle bule
hanville/skulle bule
viville/skulle bule
dereville/skulle bule
deville/skulle bule
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bult
duville/skulle ha bult
hanville/skulle ha bult
viville/skulle ha bult
dereville/skulle ha bult
deville/skulle ha bult
Imperative
Affirmative
dubul
viLa oss bule
derebul
Negative
duikke bul! (bul ikke)
dereikke bul! (bul ikke)
Your last searches