Norwegian-German translation of bygge opp

Translation of the word bygge opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bygge opp in German

bygge opp
utvikleverb aufbauen
  konstruksjonverb bebauen, aufbauen
Anagrams of bygge opp
Examples with translation
Jeg liker å bygge broer.
Det er uhyre vanskelig å bygge en datamaskin.
På kysten av dammen kan du bygge et lysthus, og deretter denne hjørnet av hagen vil bli koselig sted for rekreasjon.
Barna trenger hjelp til å danne begreper og bygge opp meningsfull kunnskap.
Similar words

 
 

More examples
1.Kan det tenkes at vi er i ferd med å bygge opp et helsevesen som intet land i verden kan ha råd til å gjennomføre, hvis det er meningen at helsepenger også skal brukes til dem som virkelig trenger dem ?
2.Måtte ankomsten av dette skipet være et tegn for dere og for oss på vårt engasjement for å bygge opp Nicaragua i frihet fra alle former for undertrykkelse og innblanding utenfra," heter det i hilsenen.
3.Vesteuropeiske initiativer for å styrke avspenningen og bygge opp nye ordninger omkring forsvar og sikkerhet i Europa kan tjene grunnleggende norske interesser.
4.Å bygge opp mindre bedrifter som hver for seg finner nisjer i markedet nasjonalt og internasjonalt, er ingen lett oppgave.
5.BI ønsker å være aktivt med i eksporten av utdannelse til uland, vi ønsker å bygge opp grunnfag og mellomfag i bedriftsøkonomi, etablere et program som fører frem til doktorgrad innen økonomisk / administrative fagområder og etablere nye spesialiseringsretninger.
6.Cubas undervisningssystem er generelt godt utbygget for blinde på grunnskolenivå, men landet har hverken faglige eller økonomiske ressurser til å bygge opp et rehabiliteringssenter for voksne.
7.Det bør gi anledning til å bygge opp et nettverk av hjelpere (konsulenter, bankfolk, andre deltagere m.fl.).
8.Det er hverken behov for eller ressurser til å bygge opp flere norske selskaper, heter det i innstillingen.
9.Det er nemlig ikke mulig å bygge opp et sikkerhetssystem som gir sikring mot folk som virkelig vil utøve vold, hevder de to, som minner om at så fort representantene forlater stortingsbygningen, er de likevel helt ubeskyttet.
10.Det er rift om mannlige sangere og derfor ikke så lett å bygge opp et rent mannskor, sier Carl Høgset, som har lykkes å få en rekke yngre, dyktige sangere, men han understreker at koret har plass for flere yngre sangere i 20årene til de fire stemmer.
11.Det er vanskelig for Lyn å bygge opp et storlag i skyggen av Lillestrøm og Vålerengen, som plukker til seg spillere.
12.Det kan bli snakk om å bygge opp laget med henblikk på ytterligere avansement over en treårsperiode, men noen konkret fremdriftsplan har vi ikke.
13.Det stemmer det, men jeg hadde tross alt en del rutinerte folk å bygge opp et nytt lag rundt.
14.Det tar sin tid å bygge opp et setteri og skaffe nødvendig utstyr som mørkerom osv.
15.Det tar tid å bygge opp tillit og kontakt, og det tar også tid å opprettholde forhold.
16.Det viktigste og første man derfor må gjøre, er å bygge opp ernæringen.
17.Det virket som om investorene verdsatte vår strategi om å bygge opp desentraliserte enheter i konsernet som alle skal arbeide mot visse lønnsomhetsmål.
18.Dette forplikter oss til å bygge opp vår organisasjon" nedenfra og opp" og ikke" ovenfra og ned", sa Løwer.
19.Dette kjøpet gir oss anledning til å eksportere den teknologi vi har vært med på å utvikle og bygge opp i Nordsjøen.
20.Flere norske selskaper er det hverken behov for eller ressurser til å bygge opp, hevdes det.
21.For Orklas del foreligger det ingen planer om å bygge opp en slik posisjon.
22.For Saga vil operatøransvaret for denne blokken gi en enestående mulighet til å bygge opp et faglig miljø på linje med de man har etablert i Statoil og Norsk Hydro.
23.For vår egen del ønsker vi å bygge opp et så godt tilrettelagt offentlig helsevesen at det private legemarked skal bli svært beskjedent, sier Hauge, som mener at det er lite som tyder på noen utstrakt privatisering av legetjenesten i Norge.
24.For å bygge opp en egen kompetanse på kommunaløkonomi, trenger vi forskningen, sier han.
25.Her skal vi bygge opp en av NordEuropas største og mest moderne multimediabutikker, opplyser Ingar Tanum.
26.Husk det koster meg penger å bygge opp Steffen.
27.Hvilken rolle bør det offentlige efter Deres mening spille for å oppmuntre den nasjonale informasjonsindustri som alle industrialiserte land tilsynelatende ønsker å bygge opp ?
28.Hvis vi skal få gjennomført våre investeringsplaner uten å bygge opp for stor gjeld bør vi ha et resultat opp mot femseks prosent.
29.Hvordan skaffe de økonomiske midler til å bygge opp og drive et protestantisk kloster ?
30.Hydro har satset sterkt på å bygge opp en solid organisasjon innen oljesektoren i tiltro til at vi skal få oppgaver som utnytter denne kapasiteten.
Your last searches