Norwegian-German translation of debet

Translation of the word debet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

debet in German

debet
bokføringnoun Soll [n], Passivseite [f], Schulden [fp], Verbindlichkeiten [fp], Sollseite [f]
Synonyms for debet
Derived terms of debet
Similar words

 
 

More examples
1.Det at vi ofte snakker et mer naivt sprog enn menn, at vi sier høyre og venstre i stedet for debet og kredit, burde ikke være til hinder for å bli tatt alvorlig, fastslår Turid og bifalles av samstemte nikk.
2.Det tar det ikke så nøye, hopper litt frem og tilbake, regner ikke minutter til debet og kredit for kreti og pleti.
3.Jeg har revisor til å ta seg av kredit og debet.
4.Men andre, så som Pax, beviser at utgivervirksomhet basert på idealisme og ideologi kan trosse regnskapsbøkenes lover om kredit og debet.
5.Mens klubbens styre har problemer med å skille debet og kredit og får NFFs domsutvalg på nakken, sanker VIFspillerne poeng jevnt og trutt på banen.
6.Som hverken har med kredit eller debet, aktiva eller passiva å gjøre.
Your last searches