Norwegian-German translation of demilitarisere

Translation of the word demilitarisere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

demilitarisere in German

demilitarisere
generellverb entmilitarisieren
More examples
1.USA svarte i helgen ja på et forslag fra Moskva om drøftelser med sikte på å demilitarisere himmelhvelvet over vår klode.
2.Det vil ikke militarisere verdensrommet, men demilitarisere våpenarsenalene på Jorden.
3.SPANIAS øverste politisjef og seks andre ledende politioffiserer har fått sparken på grunn av sin motstand mot regjeringens planer om å demilitarisere politietaten.
Similar words

 
 

demilitarisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) demilitariseredemilitariserendedemilitarisert
Indikative
1. Present
jegdemilitariserer
dudemilitariserer
handemilitariserer
videmilitariserer
deredemilitariserer
dedemilitariserer
8. Perfect
jeghar demilitarisert
duhar demilitarisert
hanhar demilitarisert
vihar demilitarisert
derehar demilitarisert
dehar demilitarisert
2. Imperfect
jegdemilitariserte
dudemilitariserte
handemilitariserte
videmilitariserte
deredemilitariserte
dedemilitariserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde demilitarisert
duhadde demilitarisert
hanhadde demilitarisert
vihadde demilitarisert
derehadde demilitarisert
dehadde demilitarisert
4a. Future
jegvil/skal demilitarisere
duvil/skal demilitarisere
hanvil/skal demilitarisere
vivil/skal demilitarisere
derevil/skal demilitarisere
devil/skal demilitarisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha demilitarisert
duvil/skal ha demilitarisert
hanvil/skal ha demilitarisert
vivil/skal ha demilitarisert
derevil/skal ha demilitarisert
devil/skal ha demilitarisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle demilitarisere
duville/skulle demilitarisere
hanville/skulle demilitarisere
viville/skulle demilitarisere
dereville/skulle demilitarisere
deville/skulle demilitarisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha demilitarisert
duville/skulle ha demilitarisert
hanville/skulle ha demilitarisert
viville/skulle ha demilitarisert
dereville/skulle ha demilitarisert
deville/skulle ha demilitarisert
Imperative
Affirmative
dudemilitariser
viLa oss demilitarisere
deredemilitariser
Negative
duikke demilitariser! (demilitariser ikke)
dereikke demilitariser! (demilitariser ikke)
Your last searches