Norwegian-German translation of demografisk

Translation of the word demografisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

demografisk in German

demografisk
generelladjective demographisch, bevölkerungsstatistisch
Similar words

 
 

More examples
1.Demografisk sett har vi ikke noe valg - menneskene er der allerede.
2.At våre seere har er riktig demografisk sammensetning, teller mest.
3.Først av alt bemerker Simon / Kahn at forventningene til tilværelsen har steget raskt over hele verden, og de mener det skyldes en stor demografisk, vitenskapelig og økonomisk suksess.
4.I virkeligheten startet han en demografisk tradisjon i Norge, og den høye standard i hans arbeider var nok en ideal fordring for forskere som Nicolai Rygg, Nicolai Kiær, Gunnar Jahn, Ingvar Wedervang, Henrik Palmstrøm og Julie Backer.
5.Professor Lunden har i sitt bind brukt det han har kalt en demografisk forklaringsmodell.
6.De høye fødselstallene i perioden 19401960 går nå som en demografisk bølge oppover i årsklassene.
7.Flere land opplever et fall i folketallet og en økning i befolkningens gjennomsnittsalder, viser demografisk forskning.
8.Sett på nasjonalt nivå er en demografisk forandring i ferd med å skje, og den vil i løpet av de nærmeste tiår kunne gi høyst uønskede resultater for dem som planlegger det fremtidige kommunistiske paradiset.
Your last searches