Norwegian-German translation of depositum

Translation of the word depositum from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

depositum in German

depositum
bankvirksomhetnoun Einzahlung [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Bestemmelsene om depositum spesifiserer hvordan tilbakebetalingen skal skje.
2.Deriblant var et krav om full innbetaling av ny aksjekapital på 3,8 millioner kroner, et depositum på 550 000 kroner i kontanter, og full innbetaling til hovedkreditorene, 1,6 millioner kroner i ubetalt forskuddsskatt og 800 000 kroner i skyldig merverdiavgift.
3.Det gjøres ved å leie ut på tidsbegrenset kontrakt, møblert eller mot irregulære innskudd, depositum og så videre.
4.Det leies i stedet ut på tidsbegrenset kontrakt, møblert eller mot depositum osv.
5.Det skal også skje en samordning av bygningsloven og husleieloven med sikte på å avklare spørsmål omkring leieforskudd, depositum og lån.
6.Det vil bare bidra til at Underhuset så raskt som mulig foretar de nødvendige lovendringer slik at det blir langt dyrere (11.000 kroner i depositum mot nå 1650 kroner) å stille opp for useriøse kandidater.
7.For å nevne et eksempel, har man såvel fremleie som overdragelsesmuligheter om man har betalt inn et depositum som ikke oppbevares på en spesiell måte fra utleierens side.
8.Forskerne på NBI hevder at husleieloven blir omgått, blant annet ved at leiligheter leies ut på tidsbegrensede kontrakter, leies ut møblert, eller leies ut mot irregulære innskudd eller depositum.
9.Han måtte pent betale bot og et depositum for å få ta musikkkassettene med inn til Montreux.
10.Instituttsjef Yngvar Holm kunne fortelle om enkelte forretninger som låner ut fagprogrammer og videomaskin til sine kunder gratis eller mot et depositum, slik at det er mulig å studere gjørdetselv tips hjemme.
11.Man bør være ganske sikker på sin sak før man går til retten for å inndrive et depositum på for eksempel 2000 kroner.
12.Nyborg skal ifølge siktelsen blant annet ha mottatt et depositum fra hussøkende for leiligheter som ikke tilhører ham.
13.Stemmeseddelen i Chesterfield vil være over 30 centimeter lang fordi 17 kandidater har betalt sitt depositum på 1650 kroner for å kunne stille opp.
14.Sørg for skikkelig depositum, hvis det mot formodning skulle oppstå en konfliktsituasjon.
15.Ved avhenting av startnummerne som kun skjer på stafettkontoret i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets pl. 1 (ved Sentrum Kino) lørdag 12. mai, skal det innbetales et depositum på kr. 200, pr. lag som tilbakebetales ved innlevering av komplett sett efter løpet.
16.De betalte depositum på et skap.
17.Depositum er begrenset til seks måneders husleie.
18.Dermed har man fått en klar avgrensning mellom forskuddsleie og depositum.
19.Det blir foreslått at ordningen med depositum blir gjort klarere gjennom nye lovregler.
20.Det tas forbehold om endringer i leietid, pris og depositum.
21.Disse klare og ufravikelige reglene for depositum er kommet inn i husleieloven.
22.Eierforholdet er underordnet, da saken godt kan ordnes gjennom depositum i et museum.
23.En av kollektivets beboere hadde nemlig anlagt sak for å få tilbake 15 000 kroner av et depositum som villaens eier hadde holdt tilbake på grunn av ødeleggelsene.
24.Et eventuelt depositum tilbakebetales når studenten møter frem.
25.Et forslag er at eleven betaler den første skoledag et depositum som varer til avsluttet eksamen.
26.For studenthybler kan renter av depositum gå til utleier.
27.Innbetaling av depositum blir foreslått for å sikre at studieplasser blir utnyttet.
28.Komiteen understreker at forskudd på leie, depositum som sikring og lån til utleieren for å få lånerett er en så stor ekstrabyrde for den som leier at slikt må avgrenses i loven.
29.Leieboere som betaler depositum skal ha rentene, og pengene skal settes inn på sperret konto.
30.Mot et depositum på 300 kroner (!) fikk vi likevel være der natten over, såvidt det var.
Your last searches