Norwegian-German translation of det siste

Translation of the word det siste from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det siste in German

det siste
generellnoun der Rest [m], das Letzte [n]
  objekt - intetkjønnnoun das Letzte [n], das Letztere [n]
  sumnoun Letzte [n]
  informasjonnoun das Letzte [n]
Derived terms of det siste
Examples with translation
Kapteinen var den siste personen som forlot det synkende skipet.
En parlamentarisk krise er det siste landet trenger akkurat nå.
Broren min er liten, men har vokst mye i det siste.
Denne romanen var en av hennes siste verk.
Denne romanen var en av hans siste verk.
Dette roman var en av deres siste verk.
Jeg er som regel blant de siste som forlater en fest.
I siste vinter gikk jeg for første gang på ski.
Bunnpunktet i industriproduksjonen ble nådd i siste vinter.
Det er første og siste gang jeg kjører deg hjem.
Maria har brukt de siste timene til å studere en artikkel.
I det siste blir jeg veldig fort sliten.
Hun har gjort store framsteg i det siste.
De siste månedene har mediene omtalt bare ett emnet: den økonomiske krisen.
La oss se næmere på hva som er skjedd gjennom de siste hundre år.
Mye har endret seg i fjellet i løpet av de siste hundre år.
Hun påpeker at denne siste regjeringens gest har en flerdobbelt betydning.
Similar words

 
 

More examples
1.All star wrestling" - programmet med en rå og primitiv form for brytesport - har forskrekket mange TVseere i det siste.
2.Angrep på streikeretten" og" skritt i retning av korporativt samfunnssystem", er reaksjoner på antydninger i det siste om at man bør overveie andre oppgjørsformer for stat og kommune.
3.Balder Hammerfest" er det siste skip i en serie på tolv supplyskip rederiet Parley Augustsson et co. har bygget ved norske verksteder de siste tre år.
4.Beretningen munner ut i en beklagelse over at aktiviteten det siste året har vært nedadgående.
5.Cyrano de Bergerac" har vært fremført på en rekke europeiske scener i det siste - med større og mindre hell.
6.Det er vel kanskje nettopp det at jeg har fått tilbake lysten til å hoppe som er den direkte årsaken til at det har gått så bra i det siste.
7.Det siste aketalentet i Norge.
8.Det siste gjelder nok ikke bare hesten.
9.Det siste kuppet" er en typisk folkekomedie med syltynn handling som bare kan reddes av gode skuespillere.
10.Det siste vi ønsker er å tvinge fortjente gullmedaljevinnere til å levere tilbake sine medaljer, men...
11.Det siste året som statsminister opplevet jeg som et helvete.
12.Equus" er riktignok det første hun gjør på egenhånd, men ganske sikkert langtfra det siste.
13.Et bevis på at situasjonen ikke er særlig oppmuntrende understrekes av det siste utspill som er kommet fra Andreas Hagens side.
14.Filosofisk Senetrækning" er dels et kjærlighetsdikt, dels et refleksjonsdikt - kanskje mest det siste.
15.Hemsöborna" fra svensk TV," Fiskerne" fra Danmark," StormskärsMaja" fra Finland og vi kan også nevne det siste norske bidraget," Jenny".
16.Hjerneslag", er tittelen på det siste temaheftet om forskjellige sykdommer og lidelser på Universitetsforlaget.
17.Humor og smil bør være en dominant i stort og smått når mennesket omgås verden, sine medmennesker og seg selv - ikke minst det siste.
18.Hvordan har mannen reagert, som elsker, far og menneske på kvinnebevegelsens krav om likestilling det siste tiåret ?
19.Høvdingen", som har vært Norges mest omtalte film det siste året og som fikk filmkritikere til å sperre opp øynene og kvesse pennen, vil ikke bli vist på Kilden kino i Sem.
20.Iskaldt" ute, i hvert fall i forhold til hva vi har vært vant med i det siste.
21.Justismord" er det siste man vil ha.
22.Knut Alvsson" - det siste dramatiske verk i Peder W. Cappelens trilogi - får i Riksteatrets regi urpremiere i Borggården på Akershus 19. juni.
23.Treasure Saga" var i ferd med å avslutte det siste prøvehullet da problemet med ispluggen oppsto i slutten av forrige uke.
24.Vi har ham nå" - het det siste bindet i Johan Borgens Lillelordtrilogi.
25.(NTBAFPReuter) Omkring 70 000 sovjetiske soldater er kommet til Afghanistan i det siste for å hjelpe til med å kontrollere grensen mot Pakistan, hevder en vestlig diplomat i Pakistans hovedstad Islamabad.
26.(NTBReuterAFP) Det siste forsøket fra formann Juan Antonio Samaranch i Den internasjonale olympiske komite på å få SovjetUnionen til å omgjøre som beslutning om å boikotte de olympiske leker i Los Angeles ble mislykket.
27.(New York Times) Efterforskningen av mafiasaker og arbeidet med en rapport om attentatet mot pave Johannes Paul II i 1981 har i det siste forsterket den oppmerksomheten som de italienske" magistratene" har fått rettet mot seg gjennom et par tiår.
28.12 000, og det kommer stadig nye innmeldelser, ikke minst på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske debatt vi har hatt i Norge det siste året.
29.1985 vil bli det siste år i Oslo kommunes negative økonomiske utvikling.
30.Alle firmaene er opprettet i løpet av det siste halve året, de har 56 ansatte og har hittil hatt en omsetning på ca. 18 millioner kroner.
Your last searches