Norwegian-German translation of detalj

Translation of the word detalj from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

detalj in German

detalj
aspektnoun Detail [n], Aspekt [m], Bestandteil [m], Einzelheit [f]
Synonyms for detalj
Derived terms of detalj
Examples with translation
Og jeg ønsker å nevne en detalj til.
Similar words

 
 

More examples
1.Alt virker drillet inn, til minste detalj.
2.Bare en detalj gjenstår, nemlig å få Odd Sørli avgårde til Sarajevo.
3.Den gledeligste detalj i NRKbudsjettet er at P2 får 30 nye stillinger.
4.Derfor tar vi gjerne en prat med disse politikerne for å forklare det i detalj, blant annet at vi ikke bygger på den vanlige refusjonsordningen for dermed å få økonomisk støtte fra Staten, sier han.
5.Det er for dyrt, dessuten anser vi ikke behovet for en slik detalj som særlig stort.
6.Det er gjennomtenkt i hver minste detalj for å kunne gi plass til flere, og forskjelligartede utstillinger samtidig.
7.Det kan jeg ikke uttale meg om i detalj, sa Strauss fra vitneboksen.
8.En annen detalj som har festet seg, var den merkelige kontrasten mellom de friske lottene som tok seg av oss og de avmagrede fangene - kalt" muselmenn" - levende skjeletter, sier Eidem.
9.En detalj kanskje, men hva sier familien til ditt store engasjement i håndballsporten, som ikke gir anledning til mye fritid ?
10.For oss er ikke frys en detalj, men et viktig sikkerhetspolitisk spørsmål.
11.Hvilke produkter vi har tenkt å lage er ikke fastlagt i detalj, men vi satser på produksjonsstart i mars, sier Annar LilleMæhlum, pressetalsmann for stiftelsen, til Aftenposten.
12.Ingen forventer at vi skal være enige om hver detalj.
13.Jeg har ennå ikke sett NIFs avtale med Vesta Hygea i detalj.
14.Jeg kjenner den ikke i detalj, men det er helt klart at vi skal medvirke til å forbedre carportene.
15.Jeg mener det kan reises berettiget tvil om nødvendigheten av bestemmelser som i detalj regulerer hvorledes den enkelte byggherre skal utforme og plassere bolig på egen tomt, sier han.
16.Med en satsing på syvti millioner kroner kjører vi ikke i gang uten å være hundre prosent sikre på at alt er planlagt i minste detalj, sier forlagsdirektør Knut Haavik til Aftenposten.
17.Om det så er tomaten som er skåret i rosett istedenfor i vanlige båter, er det en viktig detalj som gjør det mer spennene å bestille selskapsmaten ute.
18.Politiembedsfolkene har oftest et overflatekjennskap til saken, men efterforskerne kjenner den i detalj.
19.Slike sendinger må planlegges i hver minste detalj, sa produsent Lise Foss, som fikk mange lovord for innsatsen.
20.Tungtvannsaksjonen mot Norsk Hydros anlegg ved Rjukan er trolig den mest betydningsfulle sabotasjeaksjonen som ble gjennomført av europeiske motstandsfolk under andre verdenskrig, og vi vil vise alle de fire fasene i detalj, sier koordinator for utstillingen, forskningsleder Mark Seaman, til Aftenposten.
21.Uten at jeg vil gå i detalj synes det som om bedrageriene i det vesentligste er basert på fiktive og uriktige regninger for ikke utført arbeide, sier politiadjutant Hans Petter Pedersen på NordJarlsberg politikammer i Horten til Aftenposten.
22.Uten å kjenne denne saken i detalj, er det vanskelig å svare på den spesielt.
23.Vi hadde det også ganske morsomt med klisjeene fra de rundt førti filmene vi studerte i detalj med tanke på" Top Secret".
24.Vi kjenner ennå ikke ordningen i detalj, men kan generelt si med bakgrunn i ligningspraksis at rentene ikke kan trekkes fra dersom lånet er gitt av selgeren eller av noen som selgeren har forbindelse med.
25.Vi kjenner ennå ikke tildelingen i detalj.
26.Vi skal blant annet gjennomgå arbeidstegningene for husene i Bleikeråsen og ellers diskutere saken i detalj, sier bygningssjef Jan Erik Istad.
27.Årsaken til at vi har avhørt ektemannen såpass lenge er ikke at vi har satt spørsmålstegn ved hans alibi, men fordi vi er interessert i den minste detalj i ekteparets samliv.
28.Administrerende direktør Sven Arntzen i Sarpsborg Mek. Verksted ønsker ikke å kommentere planene eller gi opplysninger om hva prosjektet går ut på i detalj.
29.Akkurat kledningen er imidlertid en detalj, idet sammenlignet med bruk av annet metall, betyr kobberet bare en merkostnad på rundt tre millioner kroner.
30.Alt er gjennomgått til den minste detalj.
Your last searches