Norwegian-German translation of dialog

Translation of the word dialog from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dialog in German

dialog
pratenoun Dialog [m], Gespräch [n], Konversation [f], Zwiegespräch [f (literature)]
  skriverinoun Dialog [m]
  konversasjonnoun Gespräch [n], Konversation [f], Dialog [m], Geplauder [n], Unterhaltung [f]
Synonyms for dialog
Derived terms of dialog
Similar words

 
 

More examples
1.Barndom" er skrevet som en indre dialog med henne selv.
2.Det vil ikke på lang tid være mulig å ha noen seriøs og troverdig dialog med Moskva fra norsk side i politiske spørsmål", mener Morgenbladet.
3.Fredsdelegasjonen" hørte stort sett på i taushet uten å ta opp noen virkelig dialog.
4.Rappresentazione", som hadde premiere i Roma år 1600, er et mysteriedrama med sang, ballett og en scenisk dialog, som er ment å vise tilhøreren hva som venter den som lever et umoralsk liv.
5.Traktat Nå" mobiliserer for å få toppsjefene i norsk næringsliv med på en dialog om en atomvåpenfri sone i Norden.
6.Vi ønsker dialog.
7.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Skip og lastebiler fra NordKorea fraktet i helgen tonnevis av mat, medisier, tekstiler og sement til SydKorea i en hjelpeaksjon som kan åpne veien for en dialog mellom de to koreanske stater.
8.Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente (King James versjon) men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog -" metropolitan modern", sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
9.Arbeiderpartiet ønsker dialog med Regjeringen og regjeringspartiene om hvilken rolle Statoil skal spille i den fremtidige oljevirksomhet, sa formannen i Arbeiderpartiets oljepolitiske utvalg, stortingsrepresentant Finn Kristensen, på en pressekonferanse igår.
10.Betydningen av en åpen dialog og en aktiv vilje til å løse konflikter gjennom samarbeid og forhandlinger er større enn på meget lenge. sier Harlem Brundtland.
11.Bør pressen og politiet komme inn i en dialog om hvordan man skal forholde seg til hverandre ?
12.De forbindelser vi bygget opp overfor SovjetUnionen, på basis av dialog og med sikte på å oppnå balanse og hvor Helsingforsavtalen er et viktig element, har forfalt.
13.De uttrykte begge håp om at supermaktene vil innlede en dialog efter valget i USA i neste uke, og de er begge enige om at Spania og Portugal bør få fullt medlemskap i EF 1. januar 1986, ifølge Boenisch.
14.De vil forsøke å påvirke den vestlige opinionen og forsøke å skape en engstelse over den manglende dialog.
15.Den nye struktur er nå langt på vei avklart, og vi forventer å starte en dialog med de ansatte før jul, sier han.
16.Det burde være, og er, åpninger for en fruktbar dialog, sa Dobrynin på sin side før han leste opp Tsjernenkos uttalelse.
17.Det er en bitter ironi at" den store formidler" ikke kan bryte lydmuren og i stedet er en av partnerne i en dialog mellom døve.
18.Det er langtfra bra at det tilsynelatende ikke kommer noen nye frem, det kan jo ikke bli noen dialog mellom generasjonene på den måten.
19.Det er viktig å få en dialog med folk om rusgifter og båtvett, sier Dag Skarvang i" Kolon", som arbeider med" alkokutt" på heltid.
20.Det er viktig å få en dialog på det kommunale plan, sier distriktssekretær Harald Sundin i Akershus Røde Kors.
21.Det faktum at samtalen pågikk så lenge, tyder på at det virkelig eksisterer en dialog.
22.Det var ikke noen dialog.
23.Det viktigste er at presidenten har gitt klar beskjed om at USA søker en konstruktiv dialog.
24.Dialog, samarbeide...
25.Du falt ikke for fristelsen til å servere jentene på toppen av fabrikkpipen en varm kopp kaffe og dermed komme inn i en dialog med dem ?
26.En dom er nesten alltid den dårligste løsning, mener byrettsdommer Stian Sørlie, som er opptatt av å få i gang en dialog med de mennesker han møter i retten.
27.Er det mulig å få til en dialog, vil vi også kunne godta andre rimelige løsninger.
28.Fra Rikshospitalets side er vi interessert i å få til en dialog med Oslo kommune for å unngå unødvendig dublering av tjenester.
29.Fredag kveld har vi invitert representanter fra Forsvaret, Frogn kommune, de politiske partier og de frivillige organisasjoner til Oscarsborg, hvor vi ønsker å få en dialog om de problemer som kan oppstå mellom de militære og sivile.
30.Fredelig forandring blir først mulig i det sydlige Afrika når svarte og hvite finner et varig grunnlag for å leve sammen, når de får i stand en effektiv dialog på grunnlag av demokratiske prinsipper og tro på at regjeringer skal utpekes av de mennesker regjeringene skal styre, sa presidenten.
Your last searches