Norwegian-German translation of direktør

Translation of the word direktør from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

direktør in German

direktør
handel - skolernoun Direktor [m]
  handel - skolernoun Direktorin [f]
  foretak - mannnoun Betriebsleiter [m], Verwalter [m], Manager [m]
  foretak - kvinnenoun Betriebsleiterin [f], Verwalterin [f], Manager [m]
Synonyms for direktør
Derived terms of direktør
Examples with translation
Jeg er administrerende direktør ved museet.
Similar words

 
 

More examples
1.A" da" skal også gjeste Wieneroperaen, forteller Veronafestivalens direktør Renzo Giacchieri entusiastisk.
2.Atomvåpnene - hvordan kan vi leve med dem ?" ved direktør Johan Jørgen Holst, Norsk utenrikspolitisk institutt.
3.Begge påstander er direkte gale", skriver direktør Smith til kringkastingssjef Gjerde.
4.Den passer fortreffelig på kronikken direktør Per Berg i AB Bates skrev i Aftenposten 31 / 10 1984.
5.Det blir innledning til debatt ved direktør i Kirkerådet, Johannes UlltveitMoe.
6.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
7.Dette spørsmålet stilte direktør Leiv Nergaard ved en påtegning på valglisten til Rød Valgallianse på Notodden ifjor høst.
8.Direktør Magne Førre i Det regionale høyskolestyret i Vestfold innleder om" hvordan få til omstilling ?".
9.Direktør Moe har arbeidet med markedsføring på Lilleborg siden 1949, og har vært en av hovedarkitektene bak Lilleborgs markedsføringsstrategi.
10.Direktør Ole Henrik Moe, Høvikodden, er bedt om å gi rådet synspunkter på NRKs ansvar for norsk kunst.
11.Huseiernes servicekontor" i Karl Johans gate må ikke forveksles med vårt kontor av samme navn, sier direktør Svein Askevold i Oslo og Omegn Huseierforening.
12.Hvis direktør Kobberstad har rett, må vi derfor kunne slutte at det norske bankvesens lederskikt er befolket av komplett tåpelige mennesker.
13.Jeg forklarte direktør Langaard at jeg søkte å se Edvard Munchs kunst fra et nytt synspunkt og på bakgrunn av samtidig europeisk kunst.
14.Kunstsamlingenes institutt for vitenskapelig virksomhet" blir en ren forretningsmessig stiftelse, kun bestående av et styre, opplyser direktør Bøe til Aftenposten.
15.Når vi i 1988 kommer opp i 300350 medarbeidere, og dessuten regner med den polarforskning som drives av andre institutter og universiteter, ville jeg tro at den vesttyske polarforskning blir den mest omfattende i Europa," sier AWIs direktør, biologen Gotthilf Hempel, til Aftenposten.
16.Paul Klee og musikken" er en nærliggende titel når det gjelder en utstilling av 150 Kleebilder, som direktør Ole Henrik Moe på Høvikodden nå er iferd med å planlegge.
17.Reseptplikt på legemiddel til fiskeoppdrett" av direktør Bjørn Næss ved Veterinæringstituttet, har det oppstått flere misforståelser.
18.Scandinavian Films" administreres forresten iår av Norsk Films nye direktør Axel Helgeland.
19.Styret har til hensikt å vurdere å utbetale fremtidig utbytte kvartalsvis", sier styreformann og adm. direktør i AL Labs, I. Roy Cohen, i en pressemelding.
20.Åpent Hus" på Sunnaas starter torsdag eftermiddag 24. mai med et foredrag av direktør Øivind Lunde om sykehuset gjennom 30 år, og Sunnaasfilmen vil bli vist.
21.% opp til en totalomsetning på 45 milliarder kroner i 1984, mens direktør Svein Eliassen i RadioLeverandørenes landsforbund regner med en vekst på fem prosent opp til 2,2 milliarder kroner for Norges vedkommende.
22.A Symphony on Ice" har sagt ja til å komme, og selv om det ennå gjenstår en del usikkerhetsmomenter skal vi på en eller annen måte få dette til, sier direktør Terje StrømOlsen i Oslo Konsertdireksjon.
23.Direktør Uffe Ditlevsen.
24.1. juledags frokost ! svarer direktør, fru Ellen Brochmann på Continental.
25.70årene var kjøkkenets tiår, mens 80årene er badenes tiår, sier den optimistiske direktør, som også har tenkt å satse på utlandet.
26.All sjokoladen som importeres til Norge fra den britiske sjokoladefabrikken Mars, kommer direkte fra konsernets fabrikk i Holland, opplyser adm. direktør Rasmus Langaard til Aftenposten.
27.Alle er enige om at det er nødvendig med en viss inndragning av likviditet i denne situasjon, men vi hadde foretrukket at det hadde vært gjort på en annen måte, f. eks. ved bruk av markedspapirer, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening.
28.Alle fem resultatenheter er og skal være markedsorientert, og vi mener å ha noe unikt å tilby, sa direktør Tore Egil Holte.
29.Alle oljeselskapene publiserer sine utsalgspriser samtidig, påpeker direktør i NAF, Erling Storrusten, i brevet til departementet.
30.Alle ting forteller at efterspørselen efter kraft er større enn tilgangen, sa administrerende direktør Knut Lofstad i Norges Industriforbund.
Your last searches