Norwegian-German translation of diskontere

Translation of the word diskontere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diskontere in German

diskontere
handelverb rabattieren
More examples
1.For skipsaksjer generelt kan det derfor være grunn til å mane til en viss varsomhet med å diskontere en usikker oppgang for tidlig.
2.Russerne er kjent for å være gode sjakkspillere, og man kan lett forestille seg hvilke muligheter de har hatt når de har kunnet diskontere den annen parts kommende trekk.
3.Jeg vil ikke diskontere noe som helst.
Similar words

 
 

diskontere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) diskonterediskonterendediskontert
Indikative
1. Present
jegdiskonterer
dudiskonterer
handiskonterer
vidiskonterer
derediskonterer
dediskonterer
8. Perfect
jeghar diskontert
duhar diskontert
hanhar diskontert
vihar diskontert
derehar diskontert
dehar diskontert
2. Imperfect
jegdiskonterte
dudiskonterte
handiskonterte
vidiskonterte
derediskonterte
dediskonterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde diskontert
duhadde diskontert
hanhadde diskontert
vihadde diskontert
derehadde diskontert
dehadde diskontert
4a. Future
jegvil/skal diskontere
duvil/skal diskontere
hanvil/skal diskontere
vivil/skal diskontere
derevil/skal diskontere
devil/skal diskontere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha diskontert
duvil/skal ha diskontert
hanvil/skal ha diskontert
vivil/skal ha diskontert
derevil/skal ha diskontert
devil/skal ha diskontert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle diskontere
duville/skulle diskontere
hanville/skulle diskontere
viville/skulle diskontere
dereville/skulle diskontere
deville/skulle diskontere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha diskontert
duville/skulle ha diskontert
hanville/skulle ha diskontert
viville/skulle ha diskontert
dereville/skulle ha diskontert
deville/skulle ha diskontert
Imperative
Affirmative
dudiskonter
viLa oss diskontere
derediskonter
Negative
duikke diskonter! (diskonter ikke)
dereikke diskonter! (diskonter ikke)
Your last searches