Norwegian-German translation of diskutere

Translation of the word diskutere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diskutere in German

diskutere
problemverb besprechen, erörtern, diskutieren, durchdiskutieren
  argumentereverb diskutieren, debattieren, besprechen
Synonyms for diskutere
Examples with translation
La oss diskutere problemet med dem.
Dette problemet er for enkelt, så det er nesten ikke verdt å diskutere.
More examples
1.Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til hvilken form en begrenset rett til fradrag vil få, det vil vi diskutere meget nøye før det blir gjort vedtak i partiets organer.
2.Enten vil vi ha krig, eller så reiser vi til Moskva for å diskutere fred", - da er ikke SS 20rakettene lenger den største fare.
3.Fysikk på roterommet"kjendis Helmut Ormestad er selvfølgelig på plass, for blant annet å diskutere hvordan støy og hørsel virker inn på oss.
4.I håp om en frisk" valgkamp"mellom Benkow og Norvik, og i tiltro til at befriende krefter har sluppet den løs, synes vi partiet skulle benytte anledningen til også å diskutere hvor heldig det er at partiformannen også bekler andre viktige verv.
5.Med disse ord avslo en representant for organisasjonen Nei til atomvåpen under et debattmøte nylig å diskutere hvorvidt styrkelse av den vestlige allianses konvensjonelle forsvar kunne bidra til å heve atomterskelen.
6.Og massemediene fulgte opp med spalteplass i metervis for å diskutere manglende evne til å styre sine aggressive impulser når barnas oppførsel ergrer dem," skriver hun.
7.Vi har ikke vært flinke nok til å diskutere internt," fastslo nestlederen, Ingrid Negård, efter siste helgs landsstyremøte.
8.Aftenposten burde heller diskutere kapitalismens siste stadium, i stedet for å spå NKPs biologiske død, sier Kleven, og anslår tonen for sin optimistiske gjennomgåelse av situasjonen idag og fremtiden for norske kommunister.
9.Akvariet i Drøbak er ennå bare på tegnebrettet, og nettopp ved først å diskutere oss frem er det mulig å løse problemer som dette, sa komiteformann Tore H. Eriksen til slutt.
10.Annonsenes ubevisste dybdekunnskap blir aldri oppfattet av det ensidig litterære mennesket, fordi det mangler evnen til å se og diskutere ikkeverbale former, hvordan de settes opp og hva de betyr, - en kraftig salve fra prof. Marshal McLuhan i mediealderens ungpikeår.
11.Både kommunene og fylket er gjennom forslaget til statsbudsjett sikret godt utgangspunkt for aktiviteten i 1985, sier Høyres ordførere og gruppeledere i Akershuskommunene som har vært samlet for å diskutere økonomi.
12.Bør politiet og pressen komme sammen og diskutere en viss" samarbeidsform" ?
13.De konkrete mottiltakene skal styret diskutere, men det er klart at når Media Invest har gitt aksjonærene et tilbud må styret møte dette med å gi aksjonærene et like godt tilbud, sier redaktør Rolf Kluge.
14.Den store, rutegående flytrafikk blir intet problemområde å diskutere på interimsmøtet, sier Tore Melgård.
15.Den økonomiske situasjon i Afrika syd for Sahara (og i Etiopia) er for alvorlig, hungeren er for stor i mange land til at vi kan tillate oss å diskutere politikk fremfor praktiske tiltak.
16.Dessuten kan jeg ikke diskutere med Beethoven.
17.Det er klart, men personlige og vanskelige ting kan ofte være vanskelige å diskutere, særlig når man vet at den aktuelle mannen i bildet har samvittighetsproblemer som det er overfor barna.
18.Det er nyttig å møte forskere fra de andre nordiske landene annet hvert år på denne måten for å utveksle erfaringer, og diskutere med dem.
19.Dette er alternativer vi vil diskutere hvis det er nødvendig å kompensere bortfall av moms på mat, sa Valla på en pressefrokost i Oslo igår morges.
20.Dette er det ingen grunn til å diskutere.
21.Dette er ikke noe å diskutere.
22.Dette skal vi diskutere på et stort møte på Askertun ved Asker kirke 6. november.
23.Er det sur nedbør i Oslo, undres den østtyske miljøvernminister Dr. Hans Reichelt (t.v.) som onsdag besøkte sin norske kollega Rakel Surlien for å diskutere surnedbørproblemene.
24.For mye energi går med til å diskutere tiltak for de friske, energi som heller burde settes inn på å ta seg av de svakest stilte, mente dr. Ruud, som fremhevet det viktige i å ta vare på ressursene også hos dem som er syke.
25.Forbundskansler Kohl svarte derimot at han ikke har til hensikt å diskutere grunnleggende politiske spørsmål, men ville i første rekke snakke om miljøvern.
26.Før vi i det hele tatt kan diskutere om Bærum skal bruke millionbeløp på en slik forlengelse, må det være orden i den andre enden.
27.Først under og efter Holmenkollrennene vil vi komme sammen, trenere, ledere og ikke minst de aktive, for å diskutere oss frem til et noenlunde opplegg både administrativt og treningsmessig.
28.Halvorsen kommer selv til Oslo en gang før jul, og vi vil da diskutere det videre samarbeidet.
29.Han var positiv og hyggelig, og ville gjerne diskutere mine arbeider.
30.Har Viking begynt å diskutere prislappen på sin toppkeeper ?
Similar words

 
 

diskutere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) diskuterediskuterendediskutert
Indikative
1. Present
jegdiskuterer
dudiskuterer
handiskuterer
vidiskuterer
derediskuterer
dediskuterer
8. Perfect
jeghar diskutert
duhar diskutert
hanhar diskutert
vihar diskutert
derehar diskutert
dehar diskutert
2. Imperfect
jegdiskuterte
dudiskuterte
handiskuterte
vidiskuterte
derediskuterte
dediskuterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde diskutert
duhadde diskutert
hanhadde diskutert
vihadde diskutert
derehadde diskutert
dehadde diskutert
4a. Future
jegvil/skal diskutere
duvil/skal diskutere
hanvil/skal diskutere
vivil/skal diskutere
derevil/skal diskutere
devil/skal diskutere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha diskutert
duvil/skal ha diskutert
hanvil/skal ha diskutert
vivil/skal ha diskutert
derevil/skal ha diskutert
devil/skal ha diskutert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle diskutere
duville/skulle diskutere
hanville/skulle diskutere
viville/skulle diskutere
dereville/skulle diskutere
deville/skulle diskutere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha diskutert
duville/skulle ha diskutert
hanville/skulle ha diskutert
viville/skulle ha diskutert
dereville/skulle ha diskutert
deville/skulle ha diskutert
Imperative
Affirmative
dudiskuter
viLa oss diskutere
derediskuter
Negative
duikke diskuter! (diskuter ikke)
dereikke diskuter! (diskuter ikke)
Your last searches