Norwegian-German translation of distansere

Translation of the word distansere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

distansere in German

distansere
sportverb weit hinter sich lassen
  personverb vorausgehen
More examples
1.De politiske myndighetene i GCClandene har tradisjonelt stått på god fot med USA, men har efterhvert måttet distansere seg klart fra amerikanernes MidtØstenpolitikk, i første rekke på grunn av Washingtons støtte til Israels okkupasjon av SydLibanon, Golanhøydene, Vestbredden og Gazastripen.
2.All den stund svært mange demokrater ikke har noen tro på at Mondale kan vinne årets oppgjør med Reagan, vil Hart utvilsomt gjøre sitt for å distansere seg fra den formodede taper.
3.Amerikanernes invasjon i Grenada gjorde det noe lettere for Thatcher å distansere seg fra president Ronald Reagan, også i spørsmålet om hvorledes forbindelsene med østblokklandene burde skjøttes.
4.Arbeiderpartiet var igår kveld i ferd med å distansere seg bort fra det kompromiss om Statoil som Regjeringen og Arbeiderpartiet inngikk i april.
5.Asbjørn Mehla plasserte Damons Pride i" dødens" ene runde fra mål og siden hadde den talentfulle hingsten ingen som helst problemer med å distansere sine konkurrenter.
6.De enkelte bistandsprogrammer må derfor vurderes i lys av vårt ønske om å distansere oss fra maktmisbruk og samtidig nå frem til fattige og forfulgte.
7.De franske kommunister under Georges Marchais ledelse var da også de første til å distansere seg fra hovedprinsippene i eurokommunismen.
8.De mente disse hadde gjort tiltalte i stand til å distansere seg fra drapet.
9.Derimot anvender han de mest ekstreme likestillingsforkjempere som alibi og delvis skyteskive for å kunne markedsføre en type menneskesyn jeg er overbevist om at de aller fleste menn vil distansere seg skarpt ifra.
10.Dersom fagbevegelsen på denne måte makter å distansere seg fra Arbeiderpartiet, vil det utvilsomt styrke LO i kampen om nye arbeidstakeres organisasjonstilknytning.
11.Det ble videre hevdet at forbundets første leder, Kristian Horn, ved å bruke termen" humanetikk" ønsket å distansere seg fra den humanistisk tradisjon og ta avstand fra all religion.
12.Det er mulig at målet var å tvinge oss andre i komiteen til å distansere oss offentlig fra de norske marxistleninistene.
13.Efterat Monsen hadde vekslet som nummer tre efter Sveits og Sverige, gikk Brå opp i teten, blant annet ved å distansere Thomas Wassberg uten problemer.
14.En ny gallupmåling viser imidlertid at Reagan på nasjonalt plan også er i ferd med å distansere Hart.
15.Er det meningen å hevde : en prest må ha ubegrenset frihet til å distansere seg fra Kirkens lære, eller godtar man at det et eller annet sted blir trukket en grense ?
16.For en utenforstående er det imidlertid vanskelig å forstå hva som er liberalt ved en demokratisk guvernør som motsetter seg Mondales forslag om å fryse fast atomvåpenarsenalene, avviser enhver skatteøkning, er tilhenger av dødsstraff og gjør sitt ytterste for å distansere seg fra partiets presidentkandidat.
17.Foran tirsdagens primærvalg i New York gjør han følgelig alt han kan for å distansere seg fra tidligere president Jimmy Carter.
18.Fresno advarte om at angrepene ikke bare truet med å svekke kirkens posisjon, men å distansere den fra regjeringsledere som er katolikker, i likhet med Pinochet, Jarpa og medlemmer av den fire mann store militærjuntaen.
19.Han utviklet sin egen teaterform, der den kritiske tilskuer skulle distansere seg fra det som skjedde på scenen uten å la innlevelsen og følelsene få ta overhånd.
20.Hun løp ikke bare fra konkurrentene på 20 km lørdag, men hadde krefter igjen til å distansere en horde med pressefotografer i et blitzgnistrende hekkeløp.
21.I bestrebelsene på å gi Grunnlinjen skinnet av å være et realistisk altenativ til Vannlinjen, synes myndighetene nå å ville distansere seg fra retningslinjene i foran nevnte etatutredning og har tydelig i all hast latt kommunikasjonsrådmannen bestille fra et frittstående byrå en konsulentrapport over temaet" alternativ finansiering av Grunnlinjen".
22.I tillegg har Thatcher med sin reise, på det nåværende tidspunkt, muligens ønsket å distansere seg litt fra president Ronald Reagans harde linje overfor Østblokken.
23.I tillegg har pragmatikerne rundt presidenten forlengst begynt å distansere seg fra det høyreorienterte partiprogram.
24.Jeg klarer dermed å distansere meg fra trangen til å oppleve hjemmehyggen, forteller" Nils", som understreker at han tross alt gjennom disse årene har fått brynet nesen mang en gang.
25.Kineserne la tydelig vekt på å distansere seg fra enhver form for globalstrategisk samarbeide.
26.Men man må distansere seg klart fra de grupperinger som ønsker mer militante aksjoner.
27.Mener Lier at han bedre enn juristen kan distansere seg fra dette når han møter i retten ?
28.Mener Politiforbundet at han bedre enn juristen kan distansere seg fra dette når han møter i retten ?
29.Norske Dollie prøver å distansere seg fra Grand Prixproduktimaget, og det samme (om enn med mindre hell) gjør de engelske jentene, idet de stadig peker på at de allerede har tre sigleplater ute.
30.Og rundt hver villa, nok til å distansere seg passelig fra naboene, ble det anlagt små sirlige haver.
Similar words

 
 

distansere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) distanseredistanserendedistansert
Indikative
1. Present
jegdistanserer
dudistanserer
handistanserer
vidistanserer
deredistanserer
dedistanserer
8. Perfect
jeghar distansert
duhar distansert
hanhar distansert
vihar distansert
derehar distansert
dehar distansert
2. Imperfect
jegdistanserte
dudistanserte
handistanserte
vidistanserte
deredistanserte
dedistanserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde distansert
duhadde distansert
hanhadde distansert
vihadde distansert
derehadde distansert
dehadde distansert
4a. Future
jegvil/skal distansere
duvil/skal distansere
hanvil/skal distansere
vivil/skal distansere
derevil/skal distansere
devil/skal distansere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha distansert
duvil/skal ha distansert
hanvil/skal ha distansert
vivil/skal ha distansert
derevil/skal ha distansert
devil/skal ha distansert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle distansere
duville/skulle distansere
hanville/skulle distansere
viville/skulle distansere
dereville/skulle distansere
deville/skulle distansere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha distansert
duville/skulle ha distansert
hanville/skulle ha distansert
viville/skulle ha distansert
dereville/skulle ha distansert
deville/skulle ha distansert
Imperative
Affirmative
dudistanser
viLa oss distansere
deredistanser
Negative
duikke distanser! (distanser ikke)
dereikke distanser! (distanser ikke)
Your last searches