Norwegian-German translation of dommedag

Translation of the word dommedag from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dommedag in German

dommedag
religionnoun Weltgericht [n]
Synonyms for dommedag
Similar words

 
 

More examples
1.Hverken politikere eller menigmann kan sette seg ned med hendene i fanget og avvente dommedag.
2.Men noen dommedag er det ikke om det blir nedrykk.
3.Albert Finney spiller ham i kolossalformat, et kontrollert vulkanutbrudd når han holder dommedag over seg selv like før den annen verdenskrigs dommedag bryter løs.
4.Apokalypsen, dommedag, blir ikke lenger en fjern fremtid, men noe som skjer hver dag der er mennesker på Jorden - en ide som ligger vår atomredne nutid fascinerende nær.
5.Bankforeningen, som utvilsomt kjenner markedet meget godt, oppfatter det ikke som" dommedag" å få utenlansk konkurranse.
6.Bare vår tidsoppfatning kaller det for dommedag, egentlig er det standrett.
7.For ganske nøyaktig ett år siden var dommedag nær.
8.Følgelig er det ingen dommedag.
9.Hver eneste dag som går uten resultater er ett skritt nærmere dommedag, ifølge Mondale.
10.Man vil da også forstå hvorfor dette verk ikke har et eneste ord om synd, straff og dommedag, slik vi finner det i den tradisjonelle dødsmesse.
11.Men det tragiske forløpet muntres rett som de er opp med skildringer av dommedagsprofeten som til sin fortvilelse ser klokken passere det annonserte tidspunkt uten at den lovede dommedag inntrer, og ikke minst med skildringen av dikteren selv, som blir en slags verdensklok reflektor, en shakespearesk narr, hvirvlet med i en begivenhetsrekke han ikke er herre over i en verden som er gått av lage.
12.Muligheten for en kjernefysisk dommedag øker.
13.Norske banker anser det, ifølge Bankforeningen, ikke som" dommedag" å få utenlandsk konkurranse, påpeker artikkelforfatteren.
14.Og det er ingen dommedag i fremtiden som deler tiden og menneskeheten i to.
15.På den annen side er det jo fornyet håp for dem som tidligere har måttet forsone seg med en astrologisk bekreftet dommedag like rundt hjørnet.
16.På hjemmebane derimot er opinionen lettere å styre, og kampanjen resulterte i en utbredt oppfatning blant folk om at dommedag sto for døren i det øyeblikk de amerikanske rakettene kom til Europa.
17.Dommedag" har satt sterke følelser i sving i de land den har vært vist.
18.Weinberger er en dommedagsprofet, men vi har ikke imøtekommet alle hans ønsker tidligere uten at det har nedkalt dommedag over oss, sier Hatfield.
19.Den engelske TVfilmen" Dommedag" som NRK sender, viser med rystende realisme det man nå vet vil skje dersom en atomkrig skulle bryte ut.
20.Dersom dette ikke lykkes, vil suggestive filmer som" Dommedag" kunne bidra til å fremkalle nettopp den katastrofe de vil avverge.
21.Det er efter nøye overveielse NRK nå sender" Dommedag".
22.Det var som om dommedag og Jordens ende var nær, forteller en amerikansk turist som er lykkelig hjemme igjen i Texas efter en dramatisk ferieavslutning i Mexico City.
23.Det viktige, første skritt i denne avgjørelsen er utarbeidelsen av en forsvars og våpenpolitikk som avspeiler de revolusjonerende forandringer i våpenteknologi, minsker avhengigheten av kjernefysiske våpen og tar hensyn til det globale ønske om å forebygge den kjernefysiske dommedag.
24.Dette har avstedkommet de dystreste spådommer om dommedag og død for norsk presse fra Arbeiderpartiets side.
25.Dommedag ble proklamert.
26.En seilas som to ektepar foretar oppad en gjenstridig elv, skal efterhånden kunne assosieres både til skapelsesberetninger og klassekamp, dommedag og Eros.
27.Er han det, vil han også" holde dommedag over seg selv".
28.Eric Ward Mills var en av de unge soldatene i 1st British Airborne Division, de kjente Red Devils med røde berets som 9. mai 1945 kom til Stavanger for å delta i frigjøringen av Norge under operasjon" Dommedag".
29.For folk flest lyder vel dette som opptakten til den reneste dommedag.
30.Ideen med Dommedag er artig, men brukt mer effektivt noen dusin ganger av andre forfattere allerede.
Your last searches