Norwegian-German translation of doserende

Translation of the word doserende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

doserende in German

doserende
taleadjective moralistisch, schulmeisterhaft
Similar words

 
 

More examples
1.De gir et uforlignelig inntrykk av hans oppriktighet, hans humanitet, hans sunne fornuft, hans kunnskapsrikdom, hans vidd, men også av hans doserende skråsikkerhet og underlige fordommer.
2.Nå var man fremme ved sterk, god kaffe, edel konjakk eller likør, og allikevel sukket Anna Stenman og kikket på sin mann Carl, som var i sitt mest doserende hjørne.
3.Uten å være doserende har Attenborough formidlet kunnskaper og tankevekkende synspunkter på en høyst kultivert, stimulerende og tankevekkende måte.
4.Det er blitt oss fortalt at han er så spekket med viten at han er" uslåelig" i de fleste sammenhenger - men så sitter han der på sitt kontor og er alt annet enn kunnskapsprengt og doserende.
5.Man begynte med doserende foredrag om fjærfesykdommer og mulig anvendelse av jordfresere - samt tomaten, som har gått sin" sigersgong" siden den dukket opp som et enslig farveinnslag på norske matfat i 1930.
Your last searches