Norwegian-German translation of egge til

Translation of the word egge til from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

egge til in German

egge til
årsakverb antreiben, anspornen
Derived terms of egge til
Similar words

 
 

More examples
1.Hensikten er å egge til debatt og å rette søkelyset mot konservativ tenkning og ideproduksjon.
2.Vi vil egge til debatt om hvordan atomvåpenterskelen kan heves, sier formannen, Fredrik Carlsen, til Aftenposten.
3.Dette meddelte Bjørn Egge til FN.
4.Jeg kan til og med forstå at hun kan føle seg misforstått, men hun må ikke se bort fra at hun selv har hovedansvaret for det ved på den ene side å utarbeide et så omfattende notat om privatisering som hennes departement har gjort, og, på den annen side, være så uklar og upresis i forståelsen av det, at det må egge til spørsmål og motsigelser.
5.Stortingsrepresentant Morten Steenstrup, som er redaktør for artikkelsamlingen, understreket at boken er et forsøk på både å gi svar på hvor Høyre beveger seg og samtidig egge til debatt.
6.Vraalsen påpeker hvor lite FNs eget spesialorgan har mulighet for å oppnå av resultater, og råder Bjørn Egge til å bli ved sin lest.
7.Og la myndighetenes oppgave være å egge til kampmot og stridslyst ved å vise tillit og gi handlefrihet til gjerningsmenneskene.
Your last searches