Norwegian-German translation of eksersis

Translation of the word eksersis from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksersis in German

eksersis
militærsknoun Exerzieren [n]
Synonyms for eksersis
Anagrams of eksersis
Similar words

 
 

More examples
1.En eksersis om prosenter kan for den almindelige observatør virke nokså uinteressant.
2.De forhold jeg her har påpekt, gjør at en eksersis om prosenter alene kan bli noe nær uinteressant.
3.For hvis ikke Ankararegjeringen kommer med konkrete demokratiske tiltak i retning av å oppheve unntakstilstanden, løslate politiske fanger og gi pressen og fagforeningene større frihet, risikerer man at den samme flaue og nedslående eksersis gjentar seg i Europarådet.
4.Gjennom systemets abstrakte eksersis belyste så pater Raulin impulser fra kirkefaderen Augustin og Aristoteles filosofi som kilder til den toneangivende middelaldertenkers helhet av teologi og filosofi.
5.I motsetning til Mao har Deng aldri hatt noen særlig sans for ideologisk eksersis og teoretiske spissfindigheter.
6.Selv om de to var noe kritisk innstillet, så influerte dette lite på et institutt som i høy grad prioriterte formell eksersis i modeller, der studentene efterhvert visste at de kunne forutsette nærmest hva som helst.
7.Stor vekt på eksersis over hele linjen.
8.SÅ inngrodd er denne eksersis i valgkampøvelser at også vi ble lettere forbauset da den venstreradikale sosiallege Tor Inge Romøren, i en bok fra Pax Forlag, roste Høyres sosialminister Leif Arne Heløe i høye toner, og spådde intet mindre enn at han" vil gå over i historien som en av våre dyktigste fagstatsråder på dette feltet".
9.Buekorpset Nordnæs Batallion ble stiftet 3. mai og lover perfekt eksersis for Grand Prixfolket.
10.Dagen efter den vellykkede flukten kunne man lese i samtlige vestberlinske aviser at de østtyske grensevakter som var på vakt denne fluktnatt ble drevet i hard straffe eksersis.
11.Det er en innøvet eksersis og med solid praksis.
12.Det er en vanskelig eksersis.
13.Det hele blir en eksersis i millimeterpolitikk.
14.Efter helgens eksersis har det imidlertid versert adskillig saftig ironi i internasjonale finanskretser om måten devalueringen egentlig kom istand.
15.Eksersis i millimeterpolitikk !
16.Skoleelevene i Rizalparken i Manila (bildet) driver obligatorisk eksersis.
Your last searches