Norwegian-German translation of eksport

Translation of the word eksport from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksport in German

eksport
handelnoun Ausfuhr [f], Export [m]
Derived terms of eksport
Anagrams of eksport
Similar words

 
 

More examples
1.A day for Norway" inneholdt foruten 17. maifeiringen innslag om den norske kongefamilie, innslag om norske kunstnere i Carnegie Hall og om norsk eksport til USA.
2.Komiteen vil særlig peke på at det i dette arbeide må være en målsetting at utviklingslandene i det minste får samme importvilkår på det norske markedet som produkter fra industrilandene, samt at de fattigste land og hovedsamarbeidslandene oppnår reell preferanse og særbehandling ved eksport til Norge.
3.Men i landbruksdepartementet frykter man at dansk eksport av kjøttvarer vil bli rammet i neste omgang.
4.Mener De at regjeringens økonomiske politikk har hatt positiv eller negativ virkning eller ikke særlig virkning på prisstigning, vår konkurranseevne, sysselsetting, eksport ?
5.(Den siste presisering er en henvisning til det nettverk av regler som skal hindre eksport av høyteknologiske produkter av militær betydning).
6.Allerede i oktober ifjor ba Elkem i et brev til Jernverket om at det ble nedsatt et utvalg som skulle vurdere samarbeide når det gjaldt markedsføring, investeringer, råmaterialbasis, produktutvikling og koordinering av eksport.
7.Danmarks eksport er i rekordmessig fremgang, og Danmark er det vesteuropeiske landet som har hatt høyest vekst i næringsaktivitetene i det siste året.
8.Den delen av virksomheten som ikke har foregått over disk : postordresalg, eksport, levering til biblioteker og andre offentlige institusjoner, ble flyttet til Kolbotn i 1979.
9.Den desperate situasjon mange uland er i, kan bare møtes ved øket eksport.
10.Den norske stat har ikke lagt mye til rette for eksport.
11.Det finnes mange firmaer som produserer varer som egner seg for eksport.
12.Det kan bli aktuelt med storstilt produksjon av elektrisk kraft basert på gass i Norge, også med sikte på eksport av slik kraft, sier miljøvernminister Rakel Surlien i et nyttårsintervju med NTB.
13.Det skyldes bedre eksport og priser på reker, sildemel og oppdrettfisk ?
14.Det vi ønsker med Eksportåret 85, er å bidra til øket eksport og internasjonalisering av norsk næringsliv.
15.Eksport er løsningen på våre økonomiske problemer.
16.En slik fremgangsmåte kan hjelpe våre to land med nødvendig eksport.
17.For å få dekket utgiftene til lagring, billigsalg, eksport osv. må vi ta av dette grunntilskuddet, sier Ingeborgrud.
18.Hittil har vi vært for opptatt av å tilpasse oss hjemmemarkedet og utvikle nødvendig kompetanse, mens tiden nå er moden for eksport, sa Husemoen.
19.Hvordan er forholdet mellom eksport og import ?
20.I 1983 hadde vi innen offshoreforsikring alene en eksport av norske tjenester som innbragte over 500 millioner kroner, sier Seljeflot.
21.Iran har nektet Irak fri bruk av sine havner og nektet vårt land rett til fri eksport fra Gulfen, sa han på en pressekonferanse.
22.Japan er i likhet med Norge med i det såkalte Cocomsamarbeidet, som går ut på å begrense og delvis forby eksport av høyteknologiske produkter til Warszawapaktlandene og Kina, sier byråsjef Aage J. Strupe i Handelsdepartementet.
23.Jeg håper at den siste utviklingen i Treholtsaken ikke vil svekke mulighetene for fremtidig norsk eksport til Irak, legger han til.
24.Jeg måtte bygge skuten i India fordi de indiske myndighetene ikke tillater eksport av teak som hele skroget er bygget av, forteller Marafie.
25.Jeg ser helt klart at norsk industri ved eksport til industriland og utviklingsland har behov for referanser fra brukere og kjøpere av slikt utstyr.
26.Jeg trodde min bror smuglet hasj for å skaffe kapital til å drive eksport av norsk laks, sa en 23 år gammel engelskmann i Gulating lagmannsrett.
27.Kan ikke de norske fabrikker oppnå eksport i stedet for at det eventuelt investeres i ny produksjon ute ?
28.Klippfisken egnet seg spesielt godt for eksport, for den lot seg lagre som ved ombord, og hvis skipene tok inn vann, svellet fisken og virket som en innebygget redningsvest, prøver Per Wang seg.
29.Koneisto sto ifjor for en eksport til Sovjet for ca. 600 millioner kroner.
30.Man skal huske på at eksport av såkalt psykotrope stoffer representerer en forsvinnende liten del av disse bedriftenes totale omsetning.
Your last searches