Norwegian-German translation of ekstremist

Translation of the word ekstremist from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ekstremist in German

ekstremist
politikk - mannnoun Radikale [m], Extremist [m]
  politikk - kvinnenoun Radikale [f], Extremistin [f]
Synonyms for ekstremist
Similar words

 
 

More examples
1.Bratterud er ingen ekstremist, frifinnelsen må opprettholdes, sa forsvareren.
2.Bratterud er ingen ekstremist.
3.Jeg skjelver ved tanken på hva som kan skje dersom en ekstremist blant oss sikher på nytt skulle begå en idiotisk handling, sier Khuswant Singh.
4.Det som påkaller interesse for hans person også utenfor de britiske øyer, er at han er en ekstremist med makt - makt nok til å bringe en ledende industrinasjon i vanskeligheter.
5.Foruroligende er det at så mange har stemt på dAubuisson, en ekstremist som regnes som medansvarlig for dødsskvadronene som har spredd frykt og redsel over mesteparten av landet.
6.Fraga er ingen tilhenger av økonomen Milton Friedman, som han betegner som ekstremist.
7.Han har terpet på at Benn er en ekstremist på venstresiden i britiske politikk, og den konservative kandidat, Nicholas Bourne, en ekstremist på høyresiden.
8.Helms er nemlig ikke bare en umulig ekstremist, som delvis gjør livet surt også for president Reagan.
9.Men i slike sammenhenger er Helms ekstremist av første skuffe.
10.På den ene siden" Den urbane, hjerteløse og vellykkede høyremann", på den annen den" rødbrune" politiske ekstremist.
11.SÅ har Scargill fått demonstrert på grundigst mulig måte at han er og blir en ekstremist av natur.
12.Det har jeg gjort, og jeg tror jeg har nådd frem og fått en viss innflytelse, selv om jeg blir sett på som fanatiker og ekstremist.
13.En ekstremist med politiske ambisjoner må velge først som sist å gå inn i Labourpartiet.
Your last searches