Norwegian-German translation of elektronikk

Translation of the word elektronikk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

elektronikk in German

elektronikk
vitenskapnoun Elektronik [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Bioteknologi er et område som kommer til å få samme betydning som elektronikk og data har idag.
2.Den voksende elektronikk og informasjonsindustrien er i økende grad en forutsetning for at den øvrige industri i Norge skal opprettholde sin konkurransekraft.
3.Elektronikk, svarte Bent Schrøder.
4.Jeg har aldri arbeidet med elektronikk, men jeg er i musikkbransjen for å lære !
5.Jeg tror også at enhetene i det som nå er i vekst - data og elektronikk - er for små.
6.Men kjære, her er det annonsert med avansert elektronikk, høyfrekvens og til og med ultralyd - selv myggen må vel ta skrekken ?
7.Nortec er en profesjonell distributør av elektronikk som har meget god kjennskap til denne bransjen.
8.Nye materialer, giftfrie løsningsmidler, bruk av roboter og elektronikk var stikkord for det de norske malerne fikk se og lære, forteller MeyerMørch.
9.Produsentene gir oss en del problemer, alt blir mer spesialisert, og vi står stadig overfor ny elektronikk i bilparken.
10.Samenlignet med tradisjonell norsk industri er elektronikk og dataindustriene i Norge både lønnsomme, vekstkraftige og eksportorienterte.
11.Vi tror at Kina på noen sikt er et interessant land for produksjon av elektronikk for eksport.
12.Øya er smekkfull av elektronikk, sier en begeistret Kåre Sandvik fra Kristiansund.
13.20 000 besøkende ventes til fagmessen, der over 220 elektronikk og automasjonsbedrifter viser frem en strøm av større eller mindre nyheter.
14.AP Radiotelefon A / S - tidligere Feiring Elektronikk A / S monterer daglig ny radiotelefon og nytt taksameter i ca. 15 biler.
15.Adm. direktør Kjell Indreberg i Lehmkul Elektronikk A / S, som tar sikte på notering på børs 2 i løpet av høsten.
16.Arbeidsplassene er gått tapt innen skipsbygging, stål, kull og tung mekanisk industri, mens nyetableringene skjer innen petrokjemi, elektronikk, farmasøytisk industri og telekommunikasjoner.
17.Avansert elektronikk ble ellers demonstrert under modelltogtreffet ved vending av tog, mens et anlegg med minste størrelse i modelltog (fyrstikkeskestørrelse) nok tiltrakk seg størst oppmerksomhet.
18.Blant futteinteressene eller" yrkesvalgene" finner vi innslag fra nye yrker innen olje og elektronikk.
19.Canada er en av de betydelige eksportører i verden av elektronikk.
20.DE første spede ekspertsystemene er tatt i bruk allerede i medisin, elektronikk, fysikk og kjemi.
21.Databransjen viser her en vekst på 71 prosent i perioden 197880, mens gruppen annen profesjonell elektronikk øker med hele 95 prosent.
22.Datateknikk og elektronikk er av særlig interesse.
23.De norske bedriftene i området dekker virksomhetsfelter som elektronikk, shipping, møbelindustri, papirindustri, matvarer, gaveartikler og gjødsel.
24.De siste tre år har Kina importert elektronikk for ca. fem milliarder kroner, hovedsakelig fra Japan, USA og VestTyskland.
25.De store industriselskapene i landet satser nå kreftene på å utvikle produkter innen elektronikk og data.
26.Deltagelse i ERS1 vil også bety at norsk industri i første omgang skal levere avansert elektronikk og datautstyr for ca. 25 millioner kroner.
27.Den 1499 kubikk turboladede V6 motoren på 750 hestekrefter har elektronikk som styres av data.
28.Den siste toppen i 50 og 60årene var fremkalt av tekniske fremskritt innen elektronikk, halvledere, syntetiske materialer, petrokjemi, osv. og resulterte i en enorm efterspørsel og økonomisk aktivitet.
29.Den vesentlige delen av økningen de senere årene har kommet på felter som elektronikk, spesielt medisinsk elektronikk, programmeringssystemer, sivilt sikkerhetsutstyr og genetiske teknikker.
30.Den økonomiske vekst er i første rekke knyttet til felter som petroleumsteknologi, elektronikk og databehandling.
Your last searches