Norwegian-German translation of en annan

Translation of the word en annan from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

en annan in German

en annan
generelladjective ein anderer
Similar words

 
 

More examples
1.Det får inte finnas en moral for kvinnan och en annan för mannen.
2.Det illavarslande i Arne Ruths förslag om en enda nordisk tvkanal har emellertid med en annan viktig kulturpolitisk frågeställning att göra - mångfalden i utbudet.
3.Han skriver" en berättelse om en elvaåring som vänder sig in i en annan värld".
4.I sine bøker" Barndom" og" En annan värld" retter han voldsomme anklager mot sitt opphav.
5.Den fragmentering som genomsyrar 1900talet, hävdar Capra, är en naturlig följd av en annan filosofisk tankegång, den Cartesianska dualismen.
Your last searches