Norwegian-German translation of endre

Translation of the word endre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

endre in German

endre
beslutningverb widerrufen
  meningverb korrigieren, revidieren
  klærverb ändern
  politikkverb amendieren, revidieren
  forandreverb ändern, modifizieren, verändern, umbilden, umformen, umwandeln
Synonyms for endre
Derived terms of endre
Anagrams of endre
Examples with translation
Hvis du anbefaler meg å endre setningen, skal je gjøre det.
More examples
1.Arbeiderpartiet vil endre lovverket og øke det kommunale rammetilskottet til primærhelsetjenesten slik at helsepersonell kan ha avtale med kommunen eller være fastlønte, og slik at man unngår et toprissystem.
2.Denne klausulen gir efter Sparebankforeningens mening banken adgang til å endre lånevilkårene når dette er påkrevet", skriver Sparebankforeningen.
3.Derimot fungerer slike særgudstjenester som et propagandainnslag i den kampen som nå tydeligvis er i gang for å få kirken til å endre sitt syn på homofil praksis.
4.Det er du som må endre holdninger" sa overlegen til meg.
5.(AP) Landene i VestEuropa tar imot stadig færre flyktninger fra ikkeeuropeiske land og USA forsøker nå å få europeerne til å endre sin politikk.
6.(NPSReuterAFP) Opposisjonens håp om å endre den brasilianske grunnloven og innføre direkte presidentvalg ble knust torsdag, da nasjonalforsamlingen stemte imot forslaget med knappe 22 stemmers overvekt.
7.Boikotten vil ikke endre noe på de polske ledernes handlemåte, heller ikke på valgresultatet kommunistpartiet har gjort det til en kunst å forfalske, heter det i Michniks brev.
8.De forhold som vi ønsker å endre, vil ikke berøre utbygningsoppgavene som Statoil har og det forhold selskapet har til norsk industri, kommenterer han.
9.Det er ikke aktuelt å endre på den våpeninstruks som er gitt.
10.Det er ingen grunn til å endre på dette.
11.Det er intet som tyder på at Høyre vil endre tippenøkkelen i idrettens favør med det første.
12.Det er også en tankevekker når det gjelder undervisningen i skolen, at ungdom i 1820 årsalderen har fått så liten forståelse for tosprogsystemet vårt, sier Hallgrim Berg, som imidlertid minner om at statsminister Kåre Willoch på Unge Høyres landsmøte uttalte at Regjeringen ikke har noen planer om å endre på dagens ordning med obligatorisk sidemålsundervisning.
13.Det er viktig at bedrifter som bruker markedsundersøkelser også har vilje til å endre produkt og marketingmix i tråd med resultatene.
14.Det føltes som om jeg måtte endre hele min natur.
15.Det har ikke fremkommet noe som gir grunn til å endre syn på den norske bistand til Sri Lanka, uttaler uhjelpsminister Reidun Brusletten efter en ukes besøk i landet.
16.Det lave antall meldte arbeidsulykker gjør at vi ennå vet for lite om dem, og det blir derfor mange gjetninger, sier en noe fortvilet Endre Refsnes, landbruksinspektør i Arbeidstilsynets sjette distrikt til avisen.
17.Dette ble endret ifjor, sier hun og tilføyer at hun regner med at Stortinget også iår kan endre dette slik at ordningen kan forbli uendret.
18.Efter at vi har fått inn rapporter om at fengslets navn påføres bevisene, har vi skrevet til Justisdepartementet og bedt dem endre dette, og vi har kontaktet fengslene direkte.
19.En person kan nå svært langt i retning av å endre meningene hos et annet menneske.
20.En som styrer et pensjonsfond eller investeringsselskap vil ha en mulighet til å endre standpunkt, og til å ta fortjeneste, påpeker Balog.
21.Endelig fikk vi litt medvind igjen, sa Branns Endre Blindheim, som langtfra tar noe for gitt ennå.
22.Folk bør fortsatt redusere sitt forbruk av salt, og ikke endre sine vaner på grunnlag av denne studie, presiserer han.
23.For det tredje ville jeg midlertidig endre skattelovgivningen for industrien for å stimulere til nyskapninger.
24.Grunnlånet i Husbanken burde det være mulig å øke innenfor rammen av de midler som vi bruker på boligbygging iår, mente kommunalminister Arne Rettedal, da han i gårsdagens spørretime besvarte et spørsmål fra Oddrunn Pettersen (a) som ønsket å vite om Regjeringen nå ønsker å endre sitt opplegg for boligfinansieringen iår.
25.Hensikten er å tilfredsstille noen av de behovene vi har sett for å endre utdannelsens form og innhold, sier høyskolelektor Alv Tieg.
26.Holdningsendring må til for å endre situasjonen.
27.Hva kan man gjøre for å endre den situasjonen ?
28.Hvilken chanse har den sydafrikanske regjering når en mann i Californias skoger ber for at den skal endre politikk ?
29.Ideelt sett burde alle boliglån ha en løpetid på 2030 år, på kort sikt er det mest aktuelt å endre toppfinanseringen, sa Garmann.
30.Ja, men vi har ingen planer om å endre tariffavtalen.
Similar words

 
 

endre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) endreendrendeendret
Indikative
1. Present
jegendrer
duendrer
hanendrer
viendrer
dereendrer
deendrer
8. Perfect
jeghar endret
duhar endret
hanhar endret
vihar endret
derehar endret
dehar endret
2. Imperfect
jegendret
duendret
hanendret
viendret
dereendret
deendret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde endret
duhadde endret
hanhadde endret
vihadde endret
derehadde endret
dehadde endret
4a. Future
jegvil/skal endre
duvil/skal endre
hanvil/skal endre
vivil/skal endre
derevil/skal endre
devil/skal endre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha endret
duvil/skal ha endret
hanvil/skal ha endret
vivil/skal ha endret
derevil/skal ha endret
devil/skal ha endret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle endre
duville/skulle endre
hanville/skulle endre
viville/skulle endre
dereville/skulle endre
deville/skulle endre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha endret
duville/skulle ha endret
hanville/skulle ha endret
viville/skulle ha endret
dereville/skulle ha endret
deville/skulle ha endret
Imperative
Affirmative
duendr
viLa oss endre
dereendr
Negative
duikke endr! (endr ikke)
dereikke endr! (endr ikke)
Your last searches