Norwegian-German translation of eng

Translation of the word eng from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eng in German

eng
generellnoun Wiese [f]
  agrikulturnoun Wiese [f]
Synonyms for eng
Derived terms of eng
annengradslikning, hengi, engel, påtrengende, engle-, englehår, englelignende, englelikt, engstelse, engstes, engstelig, tilhenger, anhenger, avhengig, anstrenge, anstrenge seg, anstrenge seg for å kunne høre, anstrengende, anstrenging, erkeengel, gjengå, gjengå til, gjengjelde, gjengi, gjengiende, innpåklengende, åttendedels engelsk mil, australsk engelsk, avhengighet, avstengthet, babyseng, baklengs, baklengs kollbøtte, bakom stengte dører, barselseng, basseng, alkoholavhengig, avhengig av hverandre, avhengig kvinne, avhengig mann
bestemme mengden av, bevilge forlenget kreditt, bli lenger, blodpenger, blodsprengt, plastisk sprengstoff, bomullssateng, bondedreng, bønnestengel, pengebot, britisk engelsk, bundet til sengen, sjagreng, det var på hengende håret, en som holder strengt på disiplinen og tror på denne, hengglider, henggliding, drikkepenger, dopavhengig, dobbeltgjenger, strengt tatt, tilhenger av elitismen, en stor mengde av, engasjement, engasjere seg i, engasjert, engangs-, engangsartikkel, engangsligg, engelsk, engelsk alne, engelskfientlig, engelsk øl, engelskmann, England, enkeltseng, enmannsseng, inntrengende, inntrengende forespørsel, inntrengende bønn, inntrengende be, entusiastisk tilhenger, få poeng, fåfeng, fåfeng kvinne, fåfeng mann, forfengelighet, fåfengelighet, fåfengt, skjørtelengde, fengsel, fengselsdirektør, fengselsdirektrise, fengselshull, fengselsfugl, fengselsstraff, fengsle, fengslet, fengslende, lommepenger, fjelleng, for lenge siden, forgjenger, forlenge, forlenges, forlenget, forlenging, fortrengning, avhengig av, forvrenge, forvrengt, forvrenging, fotgjenger, forlengs, gå baklengs, gå til sengs, gjeng, hengsel, gjenglig, gjengjeld, gjenganger, gjennomtrenge, gjennomtrengende, gjennomtrengende blikk, gjennomtrengelig, gjennomtrengelighet, gjennomtrenging, ginseng, gobeleng, gjøre engelsk, gjøre inntrenging i, gjøre noe for pengenes skyld, gjøre noe i gjengjeld, gjøre penger på, gjøre tilgjengelig, gråsprengt, ha lite penger, ha sammenheng, ha tilgjengelig, hengått, varetektsfengsling, holde lengere enn, håndgemeng, håndpenger, henge, henge fast, henge i sammen, henge sammen med, henge ned, henge over, henge seg, henge seg fast, henge opp, henge seg opp i, hengende, henger, hengebro, hengt kvinne, hengt mann, hengeglider, hengegliding, hengiven, hengivenhet, hengelås, hengekøye, henging, hengesmykke, sterkt bevoktet fengsel, hattehenger, havengel, hjemlengsel, hjemlengten, himmelseng, høyretilhenger, hoppe lengdehopp, hudflenge, husholdningspenger, i denne sammenheng, i gjengjeld, i gjengjeld for, i hvilken mengde, i en viss mengde, inntrenge, inntrenge på, inntrenger, inntrenging, innestengt, innestengthet, ikke eksistere lengre, ikke ha flaks lengere, ikke overstrenge seg, ikke så lenge siden, inntreng, kenguru, komplett pengelens, kleshenger, kokt for lenge, kraftanstrengelse, krenge, lengde, lengde-, lengde regnet i fot, lengde i yards, lengdegrad, lengdehopp, lengdeløp, lenge, lenger, lenger bort, lenger fram, lengst, lengst ut, lengte etter, lengsel, lengtende, lengselsfull, lett bevoktet fengsel, ligge og slenge, ligge henslengt, livslengde, mengde, mannekeng, marengs, matchpoeng, med hengsler, Midt-England, moralsk streng, bestikkelsespenger, nært tilgjengelig, navlestreng, nedhengende, nedsenket stengsel, uendelig mengde, uavbrutt sammenheng, uavhengig, uavhengig av, uengasjert, uforgjengelig, ugjennomtrengelig, ugjennomtrengelighet, uhengt, ulendt terreng, om det trengs, øm avhengighet, ordentlig stengt, ørespreng, usammenhengende, østlig lengde, utilgjengelig, utilgjengelighet, overanstrenge, overanstrenge seg, overanstrenging, overhengende, på armlengdes avstand, på lengden, påheng, påhengsspørsmål, papirpenger, penger, pengeflod, pengeforsendelse, pengesterk, pengeutlåner, poeng, poengløs, poengstilling, poengtavle, rekke lenger enn, refreng, refrengsanger, refrengsangerinne, regnmengde, rengjøre, rengjøring, rengjørings-, rengjøringsmiddel, rengjøringsapparat, risengrynsgrøt, røntgengjennomlysning, rømning fra fengslet, så lenge, så lenge som, sammenheng, sammenhengende, sammenhengsløshet, seng, sengedrink, sengekamerat, sengekant, sengeklær, sengeliggende, sengeteppe, sengestolpe, sengebunn, sannsynlig livslengde, sateng, satenglignende, sette i fengsel, sidehengt vindu, svømmebasseng, sitte og henge, sykeseng, sende i fengsel, sende tilbake i fengsel, skrikende folkemengde, skytsengel, slenge, slenge ned, slenge opp, slengbue, slåttestreng, som henger ned, sløse bort penger, småpenger, solseng, som gjengjeld, søvngjengeri, søvngjenger, søvngjengerske, sprenge, sprenglegeme, sprenglegemer, sprenggelatin, sprengkapsel, sprengning, stå og henge, stenge, stenge av, stenge glidelåsen, stenge inne, stenge på nytt, stenge til, stenge ute, stenges, stengt, stengsel, stengning, stengningstid, stengselsmaterial, bli lengre enn, stabelseng, stekt for lenge, slenge vekk som søppel, slenge i seg drikke, straffepoeng, streng, strenge restriksjoner, strenghet, strengeinstrument, strengt, strengt bevoktet hemmelighet, strengt forbudt, streng håndtering, stubbhalet engelsk fårehund, supende avhengig, ta poeng, teltseng, tarmstreng, terreng, terrengløping, tilgjengelig, tilgjengelighet, trenge gjennom, trenge seg sammen, trenge inn, trenge inn i, trenge inn i et hjørne, trenge seg fram, trenge seg inn i, trenge seg på, trenge unna, trenge ut, trengende, trengende behov, trenges, trengsel, tunnelsprenging, to enmannssenger, omgjengelig, unnatrenge, opphenge, opphenging, oppsamlingsbasseng, utestenge, bølgelengde, bølgelengdeområde, køyeseng, være avhengig av, være i pengeknipe, være sammenhengende med, vårrengjøring, vestlig lengde, veleng, vedhenge, vedhengende, vrenge, vrenge i seg, vrenge ned, vrenge ut av seg, vrenge ut penger, hengeflying, aftengudstjeneste, bak stengte dører, avhenge, denge, engasjere, engste, fenge, flenge, fortrenge, gjenge, gjengifte, hengsle, klenge, lenges, lengte, menge, poengtere, sprengkjøre, sprenglese, strenge, trenge, angi mengden av, anstrengelse, anstrengt, barneseng, be inntrengende, bli lagt i seng, bortkasta penger, botsfengsel, bropenger, buestreng, bulleteng, diettpenger, dobbeltseng, dreng, dusjforheng, engang, engangsbleie, engelsk grevskap, engelsk kvinne, engelsk syke, engleaktig, engrossalg, feltseng, femdobbel mengde, fenghette, fengsling, flatseng, folkemengde, forfengelig, forlengelse, forvrengning, fotgjengerovergang, full lengde, gjengivelse, gjengjeldelse, gjensidig avhengighet, gjøre gjengjeld, gå sidelengs, henge opp en plakat, henge slapt, hengebane, hengemyr, hengning, i seng, ikke engang, innhengning, kjørelengde, klengenavn, krenging, lengde uttrykt i fot, lengre borte, lengte hjem, lengtende etter, lærepenge, løsepenger, løsgjengeri, menge seg, neste tilgjengelige nummer, oldengelsk, olivengrønn, omgjengelighet, oppheng, opphengning, partitilhenger, penge, penge-, pengelens, pengepung, pengeseddel, pengeskap, pengeskuff, pengesum, pengeutpresser, pengeutpressing, person som holder streng disiplin, poengsum, poengtert, påtrengende nødvendig, påtrengenhet, rengjøringshjelp, rorgjenger, rågjenger, sengefjær, sengeramme, sengetid, sengetøy, sidelengs, skolepenger, sparepenger, sprengstoff, stengetid, strenginstrumenter, terrengløp, tilgjengelig mulighet, tilhenger av et parti, tilhenger av likhetsprinsippet, tilhenger av opphevelse av dødstraff, tilstrekkelig mengde, trenge igjennom, trenge inn på annens eiendom, trenge seg inn, uavhengighet, uthengende, vannseng, vedheng, vekslepenger, verdt pengene, være anstrengende, være engstelig, årsakssammenheng, produksjonsmengde, tillatt produksjonsmengde, henge bjella på katten, forlengende, skogsterreng, allmengyldig, gjengivende, gjengs, engstende, anheng, bengel, stengel, reddende engel, en mengde, mengdevis, hengivelse, rengjøringsassistent, haleheng, avstengt, avstenge, utestengelse, lengdemål, badebasseng, brattheng, heng, pengeholder, engangs, terrengsykkel, slengbukse, engasjerende, lengtet etter, behandlingstrengende, pleietrengende, trekke det lengste strået, gi penger under bordet, ukepenger, trengt, pengebehandler, løsgjenger, vrengt, putte i seng, habengut, forvrenge sannheten, kirkegjenger, forheng, ta på senga, sengekos, hengslete, sammentrengt, pengeløs, uten penger, med forente anstrengelser, forsiktig med penger, pengepuger, sprengfull, prokrustesseng, pengesluk, mengderegulering, snakketrengt, pengemidler, pengesystem, rusavhengig, pengemessig, pengevelde
Anagrams of eng
Similar words

 
 

More examples
1.Den politikk Arbeiderpartiet står for i internasjonaliseringssammenh eng innebærer langt på vei en struping av norsk næringslivs utviklingsmuligheter.
2.Det er positivt for kommunene og fylkene at Regjeringen prioriterer kommuneøkonomien bl.a. ved økte overføringer til helseog sosialformål, sysselsetting og boligbygging, sier den nye lederen for Norske Kommuners Sentralforbund, Jakob Eng fra Kristelig Folkeparti.
3.En ren hevnaksjon, fremholder Eng, som er ordfører på Karmøy og nyvalgt formann i Norske Kommuners Sentralforbund.
4.Eng har ikke lenger vår tillit, sier administrerende direktør Tor Sekse i Sparebanken Rogaland (SRbank) til avisen.
5.Jeg oppfatter oppsigelsen som en ren hevnaksjon, sier Jakob Eng.
6.Jeg regner ikke med at oppsigelsen vil føre til vanskeligheter eller legge meg" politisk død", sier Jakob Eng, ordfører i Karmøy, og kjent Kristelig Folkepartipolitiker.
7.Jeg velger å se bort fra den harde kritikken, sa Eng.
8.Oppsigelsesgrunnen er at Eng ikke lenger har vår tillit, sier administrerende direktør Tor Sekse i Sparebanken Rogaland.
9.83vinneren, Hans Petter Eng fra Rælingen, måtte nøye seg med fjerdeplassen.
10.8622 D. Thompson, Eng.
11.8704 D. Thompson, Eng.
12.8743 D. Thompson, Eng.
13.Arbeidsutvalget består av Jakob Eng, Kristian Sundtoft, Arvid Berglind, Einfrid Halvorsen og Torstein Slungård.
14.Banksjef Jakob Eng sier på sin side at han ser på oppsigelsen som en hevnaksjon efter stridigheter med blant andre adm. direktør Tor Sekse.
15.Banksjefen og ordføreren fra Karmøy kan dermed bli å finne på Stortinget fra neste høst, noe Eng skal være sterkt interessert i.
16.BjørnOve Eng, Norsk Data 74,11.
17.Burde ikke Oslo kommune tre inn og hjelpe folk som virkelig har behov for å komme i" den grønne eng" i form av en kolonihavehytte ?
18.Både Helga Eng og Åse Gruda Skard gjorde seg gjeldende i verdensmålestokk.
19.Den nyvalgte formannen i Norske Kommuners Sentralforbund, Jakob Eng, vil prioritere arbeidet i NKS og stiller ikke som stortingskandidat ved valget neste høst.
20.Denne målsetning har også fått tilslutning av Kr.F.s Jakob Eng.
21.Det blir bare når hun synger med koret at Børre Eng og Stein Egil Pettersen skal medvirke.
22.Det er grotid på mark og eng, det er grotid for vennskap og samarbeide over landegrensene.
23.Det er jo ikke vår skyld at gatearbeider pågår overalt, sier Morten Lill eng.
24.Det finnes ikke noe mer sommerromantisk enn hesjing og duften av nyslått eng.
25.Det gror så det høres i haver og åker og eng over hele landet, og veksten er absolutt på topp overalt.
26.Det vakte likevel stor oppsikt da den nyvalgte leder Jakob Eng på en pressekonferanse efter landstinget vegret seg mot flertallets kraftige kritikk av Regjeringen.
27.Disse barna er også ofte eng stlige for å være sammen med norske barn.
28.Electrolux som overtok bedriften fra daværende eier, administrende direktør Knut Eng, i 1980, har hatt økonomiske problemer i en tid, men situasjonen var nå i ferd med å snu seg til overskudd for kommende år, takket være en kjempeinnsats av de 160 ansatte.
29.Eller farvestreker kan danse virilt i krumme og spissede foroløp, prikke seg ned på papiret eller rutsje loddrett med et par bevegelser og utgjøre en hel eng, og grøftekanter til fjern horisont.
30.En lykkelig billedhugger Turid Eng foran sin skulptur" Heptakord" efter avdukingen som ble foretatt av ordfører Albert Nordengen på plassen foran Oslo Konserthus Johan Svendsens plass - igår.
Your last searches
eng