Norwegian-German translation of engelsk

Translation of the word engelsk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

engelsk in German

engelsk
generelladjective englisch
Derived terms of engelsk
Examples with translation
Jeg liker engelsk bedre enn matematikk.
Han snakker bra engelsk.
Han snakker bedre engelsk enn jeg gjør.
Snakker dere engelsk?
Han snakker engelsk.
Jeg bestemte meg for å skrive jevnlig artikler på engelsk.
Fordi du snakker italiensk, jeg skriver i min vakre morsmål. Noen ganger blir det kjedelig å skrive alltid på engelsk.
Er det på grunn av påvirkning fra engelsk at orddelingsfeil er stadig økende i norsk språk?
Similar words

 
 

More examples
1.Bamse", som er begravet i Montrose i Skottland, er også tildelt Dickinmedaljen, en engelsk tapperhetsmedalje.
2.Brevene" utgis på engelsk og kommer i et månedlig opplag på 100 000 eksemplarer, fordelt på 18 utgaver.
3.Compassion" er et fint, engelsk ord som ikke lar seg oversette ordentlig.
4.Han har en engelsk professors utseende, en spansk toreadors charme, en italiensk greves eleganse og en portugisisk krydderhandlers sluhet".
5.Hard cases make bad law" er et engelsk ordtak.
6.Hvis George Johnstons gjendiktninger av Knut Ødegård er til å stole på - det vil si hvis de gjengir hans originale nynorsk like godt som de fungerer som utmerkede små dikt på engelsk - da er norske Knut Ødegård en poet man bare må beundre, en poet av vår tid og for vår tid, en som fortjener å bli bedre kjent og lest, misunt og imitert.
7.Kona snakker mye bedre engelsk enn jeg, så jeg sa ingenting, jeg, da vi var i London.
8.Mord på side 3" fra 1982 kom ut på et engelsk forlag i januar og for tredje gang på rad har Gollancz i Londom valgt en av novellene hennes til sin årlige antologi med kriminalnoveller.
9.Rush" er nemlig engelsk 0g betyr" å fare avsted".
10.Rush" er nemlig engelsk og betyr" å fare avsted".
11.Søkelys på NATOs strategi" er på engelsk, og interesserte kan henvende seg til Forsvarets Høyskoleforening, Forsvarets Høyskole Oslo mil. / Akershus.
12.The Hammers", som kjemper hardt for å henge med i tetskiktet i engelsk førstedivisjon, har fra før mistet sin midtbanedynamo Alan Devonshire for flere uker.
13.Triumph Apollo" er et lite selskap med nytenkende teaterprodusenter og backers som er opptatt av at engelsk teatertradisjon holdes i hevd.
14.Årets utgave" har både engelsk og norsk tekst.
15.(F.v.) Elizabete Lerique med fransk / engelsk bakgrunn, Aman Deep Jassat med indisk, Ingvill Barr Ceas med norsk / engelsk, og Rebecca Wiig også med norsk / engelsk bakgrunn.
16.(Geoffrey Miller, NPS / AP) Liverpool innledet 1984 med en trepoengsledelse i engelsk 1. divisjon, takket være storscoreren Ian Rush.
17.(Geoffrey Miller / NPSAP) Wolverhamptons Steve Mardenborough er helgens navn i engelsk fotball.
18.(NTBAFPReuter) Manchester United skuslet bort en gylden chanse til å overta ledelsen i engelsk 1. divisjon ved å gi fra seg en 20ledelse mot Nottingham Forest som til slutt vant kampen 32.
19.Allah bragte meg til islam, sier Hadj Ahmed, en engelsk muslim som har slått seg ned i Granada for en tid.
20.Allerede i midten av 60årene hadde Bowerman utarbeidet joggeprogrammer rettet mot de helt uerfarne, der målet var å kunne fullføre en engelsk mil (1609 meter) efter seks uker.
21.De har et visst utbytte av timene i engelsk og fransk, men det viktigste er det daglige samværet med våre norske elever, sier Kirsten Fjeldheim.
22.De kommer heller ikke til å møtes før OL, mener Andy Norman, engelsk landslagssjef og Ovetts" manager".
23.De snakket gebrokkent engelsk, og tre av de fire må sies å ha sydlandsk utseende.
24.Der lærte jeg iallfall skikkelig engelsk, sier Berntsen likefrem.
25.Det er langt på sykkel, sier hun og behersker overraskende et vaklende engelsk.
26.Det er tydeligvis et marked for engelsk teater også her i Norge.
27.Det evige spørsmålet : du synger på norsk denne gangen, mot engelsk sist.
28.Det har sin egen grammatikk og eget vokabular, som er hentet fra engelsk, portugisisk og en rekke andre europeiske og afrikanske sprog, sier han.
29.Dette er en helt ny erfaring for meg, da hun på engelsk, av hensyn til de mange utlendinger blant gjestene.
30.Du skjønner, det går så meget av meg borte i Amerika at jeg har fått laget en engelsk versjon, forklarer han.
Your last searches