Norwegian-German translation of enhet

Translation of the word enhet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

enhet in German

enhet
generellnoun Entität [f], Einheit [f]
  delnoun Einheit [f]
  møblernoun Element [n]
  medisinnoun Dosis [f]
  helhetnoun Ganze [n], Einheit [f]
Synonyms for enhet
Derived terms of enhet
Anagrams of enhet
Examples with translation
Noen ganger har det vært strid. Andre ganger har det vært full enhet og harmoni.
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil gå lengst i retning av å skattlegge ektefeller som individer, mens Kr.F. ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
2.Arbeidet for kristen enhet blir med dette flyttet ut av bestestuen og inn i menighetenes hverdagsrom," mener Ytrehorn.
3.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
4.Guds barns enhet - synderes frelse" ønsker vi å være en inkluderende kirke.
5.Men så arbeider du med stoffet og det avdekkes efterhvert og du begriper det hele, det blir en enhet.
6.Moderne" instrumenter som synthesizere og elektriske gitarer går opp i en enhet med tradisjonelle instrumenter som strykere, piano, og storslagne kor på en måte vi ikke har hørt før.
7.(NTBAFPDPA) Algeries president Chadli Bendjedid foreslo onsdag at Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) skal opprette et spesielt krisefond for nødssituasjoner som den nåværende tørkekatastofen i Etiopia.
8.Guds barns enhet.
9.Begrunnelsen for fusjonen er at vi får en større og mer slagkraftig enhet, at vi vil stå sterkere i konkurransen på et krympende tradisjonelt marked i Norge, sterkere i konkurransen om store oppdrag på en voksende oljesektor, men kanskje først og fremst gi oss muligheter for vekst på internasjonale markeder, sier adm. direktør Gunnar Brøndmo, jr.
10.Bonn har i mange år lett efter en nøkkel til problemet med tysk enhet.
11.Brigadene er den operative enhet som samordner manøverelementer som infanteri og kavaleri med ild og forsyningsstøtte.
12.Dekoderen er altså en enhet som kan komme til nytte i flere sammenhenger ?
13.Den nye blodbanken vil bli en komplett enhet med mye ekspertise samlet under ett tak, sier Ørjasæter.
14.Dessuten er det nødvendig å være en større enhet for å stå imot utenlandske konkurrenter som vil inn på det norske markedet, sier Kåre Unhjem.
15.Det er dette islam søker å tilstrebe - enhet i mangfoldet, mangfold i enheten.
16.Det er enhet og helhet i alle ting.
17.Det har vært og er å informere, lære opp og samle et par tusen jugoslaviske TVfolk til en fungerende enhet.
18.Det kan virke noe underlig at en hel enhet av sanitetssykehus ligger nedpakket i påvente av å bli brukt.
19.Det som forventes av oss, er at vi skal makte å gi tilbake en sammenfattende enhet mellom budskap og bilde.
20.Dette måtte være en stor enhet som ikke har nådd sin høyde i lønnsomhet, men som samtidig er internasjonalt rettet.
21.Efter 300 år med mangel på eruopeisk enhet, kan vi ikke vente å skape det nøyaktige motstykke i løpet av en generasjon, sa han.
22.En modell med ÅSV som egen enhet, men som en del av Hydrokonsernet, synes for meg, slik situasjonen nå avtegner seg, å være den beste løsning, sa industriminister Jan P. Syse i Stortinget igår kveld.
23.Familien er den sentrale enhet i omsorg og oppdragelse av barna, og samfunnet må søke å legge forholdene til rette for at familien skal mestre sine foreldreoppgaver.
24.Fullstendig meningsløst, sier Gro Harlem Brundtland, og Aftenposten påpeker på lederplass idag at hensynet til" arbeiderbevegelsens enhet" er en oppsiktsvekkende begrunnelse for å utestenge Gerhardsen fra et 1. maiarrangement.
25.Hjemmet har fått en ny betydning som sete for enhet i menneskenes liv idag, da hver enkelt sprer seg på så mange aktivitetsområder.
26.Ikke bare har tallet på boliger sunket - fra 40 000 pr. år før 1980 til sannsynligvis ca. 27 000 iår - men samtidig har forbedringen i standard og økningen i areal pr. enhet stagnert.
27.Jeg ser det slik at statskirkeordningen alene ikke er nok til å holde Kirken sammen, og markere Kirkens enhet i troens samfunn.
28.Men siden japanere ofte ser på Skandinavia som en enhet, ytret de at Norge og Sverige burde stå sammen om et slikt arrangement.
29.Menneskeheten er en, jo mer enhet triumferer over egenart, jo mer vil freden og fordrageligheten være sikret, skriver Per Lønning i dagens kronikk, som er den første av to artikler om nasjonalitet og nasjonalisme, historisk og i dagens situasjon.
30.Primært skal den nye enhet utnyttes til ekspandert virksomhet, understreket Sørhuus.
Your last searches