Norwegian-German translation of etter min mening

Translation of the word etter min mening from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

etter min mening in German

etter min mening
meningother meiner Ansicht nach

 
 

More examples
1.Jeg har ikke anmeldt annonsen fra Norske meierier til Forbrukerrådet fordi det er pornografisk,men fordi det etter min mening er kvinnediskriminerende.
2.At representanten Ole Rikard Høysæther i dagspressen den 3. juli uttaler at Røde Kors informasjonssentral akter å fortsette det, etter min mening, straffbare forhold, gjør ikke saken bedre.
3.Etter min mening kan ingen være tjent med miljøvernpolitikk på et slikt grunnlag.
4.Men det skal understrekes at også arbeidsgiversiden bør se ytterst kritisk på det, og etter min mening, - forkaste det snarest mulig.
5.Etter min mening ligger Fr.p. fjernere fra Høyre enn noe annet parti.
6.Etter min mening vil Fjernsynet nettopp i en så dramatisk sak som denne kunne bidra til å gjøre referatene virkelighetstro og saklige.
7.Spørsmålet om valg mellom merverdiavgiftssystem og et system bygd på sisteleddsavgift, f.eks. omsetningsavgift, er etter min mening ikke noe prinsipielt eller ideologisk spørsmål.
8.At utredningen selv bygger på kompromisser blant medlemmene, gjør ikke etter min mening et slikt" pakkekrav" mer fornuftig.
9.Av egen erfaring fra min kommune vet jeg at mange av disse søkerne hverken ønsker eller trenger en sykehjemsplass, deres behov forandrer seg svært ofte mens de står på listen, og de hører etter min mening ikke hjemme der.
10.Etter min mening skyldes all denne forvirring og fordømmelse utelukkende det at skisporten plutselig ikke lenger er slik vi er vant med.
Your last searches