No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword få rede på. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Og det er dette vi nå forsøker å få rede på.
2.Vi ville sette pris på å få rede på hvor dere får norske navn og adresser fra, skriver Datatilsynet.
3.At jeg nevner sykehus han har vært på som Amnesty ikke kjenner til, er vel supplement og ikke" uoverensstemmelser", supplement, som Amnesty heller skulle takke for å få rede på, for å dekke hullene i sine kunnskaper.
4.De har ingen mulighet til å få rede på årsakene til svekket syn, få tilpasset brillene slik at samsynet mellom øynene blir best mulig, eller få korrigert for" skjeve" hornhinner.
5.Det neste Marit sa ga iallfall en slags forklaring på hvordan hun hadde kunnet få rede på brevene.
6.Efter 14 dager har vi ennå ikke fått noen skikkelig redegjørelse om Kurt Arnes plutselige død, derfor vurderer vi å engasjere advokat for å få rede på hva som egentlig skjedde med gutten timene efter tannbehandlingen.
7.Gjør man seg fortrolig med tallene, er det likevel ikke måte på hvor meget en kan få rede på.
8.Grepet av den dypeste fortvilelse reiste De tilbake til Norge for å få rede på hva som var kommet i veien.
9.Han mener publikumsservicen må forbedres, bl.a. ved at folk skal kunne ringe et servicekontor og få rede på rutetider og raskest mulig reisemåte om man f.eks. skal reise fra Oppegård til Kolsås.
10.I et intervju sier Everding således at han først må snakke med kulturministeren for å få rede på hvordan det økonomisk skal gå videre i München -" for der over er mulighetene på det området ganske enorme".
11.Jeg har flere ganger prøvd å få rede på om Arbeiderpartiet igjen vil innføre prisregulering, dvs. å fastfryse prisen og så la inflasjonen efterhvert gjøre reguleringen virkningsfull.
12.Luftfartsverket forsøker nå å få rede på hva som ligger bak den svært uvanlige kurs som et Boeing 707 passasjerfly fra South Pacific Airlines hadde 30. september over det nordøstlige Norskehavet.
13.Med den metoden skulle man bl.a. kunne få rede på hvor og på hvilke dyp det finnes olje eller gass.
14.Men man vil vel først få rede på behovet når mulighetene foreligger.
15.Myndighetene ønsker nå å få rede på om dette stemmer og hvordan det i så fall har skjedd.
16.Nå blir passasjerene oppfordret til å ringe sitt busselskap for å få rede på hvordan akkurat deres reisemønster blir påvirket av Bane og Sporvognalternativet.
17.Odd Holøs (kr.f.) Østfold, fremholdt at de funksjonshemmede har krav på å få rede på hva som finnes av tekniske hjelpemidler, hvor de er å få og hvilket organ man skal henvende seg til for å få råd og veiledning både om lån og riktig tilpasning av de aktuelle hjelpemidlene.
18.Onsdag i forrige uke hadde Norcems styre møte med Investa for å få rede på selskapets hensikter.
19.På stadion var det før vi gikk i trykken umulig å få rede på hvor mange båter fra hvert oppsamlingsheat som gikk til semifinalen, men det var minst tre, og ikke i noe heat stilte mer enn seks båter.
20.Restauratøren har følgelig meget begrensede muligheter til å få rede på hvilke omstendigheter som har ført til avslag om en søknad.
21.Schlüter opplyste at han, efter et par dagers drøftelser med regjeringspartnerne, vil ta uformell kontakt med ledelsen i Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Fremskridtspartiet for å få rede på hvordan de vurderer situasjonen.
22.Tingdelegatene bør i god tid få rede på hva de forskjellige kandidatene står for.
23.Undertegnede ante uråd da jeg som journalist rettet gjentagne henvendelser til talsmenn for komiteen for å få rede på hva som egentlig lå bak, uten å få troverdige svar.
24.Ved å få rede på hvor meget stabilt neodym granaten inneholder, kan man derfor regne ut når den ble krystallisert.
25.Det skal Sigrid Utkilen få rede på etter at Pensjonistpartiets representanter har besteget Stortingets talerstol.
26.Kan vi ringe til Statens pristilsyn for å få rede på hvilke forretninger som har de laveste prisene ?
27.Man må begynne med begynnelsen, og jeg vil i første omgang prøve å få rede på hva det var som tidligere skremte folk når de kom i nærheten av den paviljongen.
28.Men for å få rede på det må vi jo først reise tilbake, bemerket Reven.
29.Men hvem kan vi snakke med for å få rede på noe - vi mister snart endel jobbing på grunn av dette ?
30.Vi vil nå forsøke å få rede på hvilke konsekvenser det kan få at et av landets største forlag overtar en av Norges største boklader.