Norwegian-German translation of falanks

Translation of the word falanks from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

falanks in German

falanks
historienoun Phalanx [f]
Synonyms for falanks
Similar words

 
 

More examples
1.I Norge sprang det for eksempel frem en falanks omkring Ronald Fangen, Eiliv Skard, Carl Fredrik Engelstad, Erling Wikborg og flere i samarbeide med et miljø av pågående studenter.
2.Så skjer det at en falanks av politikonstabler avfyrer skuddsalve på skuddsalve inn i folkemassen.
3.Vi stoler imidlertid på at den radikale falanks med Einar Førde i spissen vil hjelpe oss.
4.Derfor bør de to stridende parter, med tverrpolitisk støtte bak hver falanks, sette seg tilbake til avslappede og forpliktende drøftelser i Samarbeidsutvalget.
5.Det var jo en underlig sammensatt falanks av blant andre industriarbeidere og storbønder, universitetsfolk og fiskere.
6.Tvertimot støtter partiet seg til en falanks av militærnektere og sivilarbeidere, og dessuten til bispekollegiet og Amnesty International som i misforstått og dårlig fundert humanisme, reagerer mot at en håndfull militærnektere er blitt fengslet.
Your last searches