Norwegian-German translation of fatteevne

Translation of the word fatteevne from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fatteevne in German

fatteevne
sjelsevnenoun Verständnis [n]
  forstandnoun Verständnis [n], Fassungsvermögen [n]
Similar words

 
 

More examples
1.At dette skulle være forbrytersk å sette på prent, overskrider min fatteevne.
2.Jeg kan dessverre ikke gjøre noe med deres fatteevne.
3.Men teorien om" the big bang" åpner ikke desto mindre nettopp for tanken om en skapelse, og dermed også om et vesen hinsides all fornuft, helt utenfor vårt intellekts fatteevne.
4.Nå vil kanskje lesere med agg til meg påpeke at min fatteevne ingen målestokk er, og noe rett kan vel det være.
5.Selv kjenner hun - og hennes stab - antagelig bedre enn noen til torturmetoder og perversiteter som er utenfor ethvert normalt menneskes fatteevne.
6.Denne saken sprenger vår fatteevne ved sine dimensjoner, sa statsadvokat Lasse Qvigstad da han ved middagstider igår nedla påstand om 20 års fengsel for Arne Treholt - lovens strengeste straff for spionasje her i landet.
7.Også i den annen verdenskrig led soldatene, ofte hinsides menneskelig fatteevne.
8.De norske krav hadde sin lett begripelige begrunnelse i at Norges handelsflåte var flere ganger så stor som den svenske, vi hadde klart egne interesser i samkvemmet med utlandet og dette tilsa, til omverdenens fatteevne, et norsk konsulatvesen under norsk styring.
9.Den høyeste fortynning som brukes i Norge skal angivelig være D 100 000 - altså utenfor enhver fatteevne.
10.Der du blir medansvarlig for en type fred som går langt ut over fredeligsinnede menneskers fatteevne.
11.Det overgår rimeligvis deres fatteevne at to folkegrupper med religionen som eneste synlige skille, i vår tid skal ha så vanskelig for å leve sammen i fred.
12.Fornuften er deres eneste fatteevne.
Your last searches