Norwegian-German translation of fattet

Translation of the word fattet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fattet in German

fattet
oppførendeadjective gefasst°, beherrscht, besonnen, kontrolliert, phlegmatisch, unbeirrbar
Synonyms for fattet
Derived terms of fattet
Similar words

 
 

More examples
1.I virkeligheten streiket de mot kommunale vedtak som ikke er fattet.
2.Stortinget har idag med 94 mot 49 stemmer fattet følgende vedtak.
3.(AFP) Den polske nasjonalforsamling fattet i formiddag vedtak om at alle politiske fanger skal settes fri.
4.Beslutningen om å si nei ble fattet efter grundig vurdering av hver enkelts søknad.
5.Blek, men fattet, konstaterer Kjell Bækkelund efter at han sammen med Arve Tellefsen var vel forvart på hotellet i New York.
6.Bostyret er av den oppfatning av beslutningen om å kjøpe ny presse ble fattet på mangelfullt grunnlag.
7.Da vedtaket om maritime høyskoler ble fattet i 1978, var det bred politisk enighet om saken.
8.Det ble engang fattet prinsippvedtak om å bygge jernbane til Ålesund, uten at det ble noen jernbane av det, minnet Jakobsen om.
9.Det er denne gang ingen tvil om at komiteen fattet en riktig beslutning, sa han.
10.Det er en del medlemmer som er langt over 72 år, men de ble valgt før bestemmelsen ble fattet, og de tok ikke konsekvensen av vedtaket.
11.Det er først og fremst et prinsippregister, en ringperm hvor man setter inn vedtak som reklamasjonsnevnden har fattet i forskjellige klagesaker, sier Tore Flaaterud, sjef for juridisk avdeling i Forbrukerrådet, til Aftenposten.
12.Det er stort, selv om jeg vel ikke har fattet det riktig ennå, smilte Tomas, som på sedvanlige suverene måte ledet pressekonferansen efterpå.
13.Det foreliggende vedtak som er fattet av ILOs styre, uttrykker ikke organisasjonens endelige eller offisielle syn.
14.Det kan gå lang tid før Forsvaret får etablere nye skytefelt i Indre Agder efter vedtaket Stortinget fattet onsdag.
15.Det prinsippvedtak som nå er fattet i Regjeringen, betyr at vi får professorer av tre lønnsklassekategorier mot to idag.
16.Det vil ikke bli fattet vedtak for anvendelse av pengene før de norske medlemmene i forvaltningskomiteen samtykker.
17.Deutsche Grammophon fattet interesse for Gøteborgsymfonikerne efter at det svenske orkestret har gjort en rekke plateinnspillinger som har vakt internasjonal oppsikt, forteller Bjørn Simensen.
18.Efter at nigerianske myndigheter fikk vite at en av tankene på skipet inneholder forurenset vegetabilsk olje, fattet de mistanke om at oljen skulle dumpes i nigeriansk havn, forteller Namtvedt.
19.Fattet De ikke mistanke om at det hadde vært farlige personer på ferde når det var blitt skutt gjennom en glassrute i huset ?
20.Forhandlingene er ikke sluttført fordi Socrates ennå ikke har fattet en endelig beslutning, sa Pellegrini.
21.Før et endelig vedtak om nye mediers finansiering blir fattet, må alternativene utredes grundigere.
22.Hvis vi går med på ensidig nedrustning i Norden eller i hele vesten, er dette i strid med stortingsvedtaket som ble fattet den 24. mai. Det vil bety et brudd med NATO hvis vi følger det opplegg som" Traktat NÅ" har satt opp.
23.I august ifjor fattet boligutvalget i Oslo kommune vedtak om å gi et engangsbidrag på 250 000 kroner til dekning av tap på de usolgte leiligheter, sier boligrådmann Edv. Hiorth som kommentar til saken.
24.I tillegg til arbeidet med Norsk Veiplan har Regjeringen fattet andre vedtak som i løpet av noen år vil føre til en bedre avvikling av trafikken i Oslo.
25.I virkeligheten har man streiket mot kommunale vedtak som ikke er fattet, understreker forbrukerministeren og poengterer at de nye forskriftene er en oppmykning i begge retninger.
26.Idag er de beslutninger som blir tatt på dette område av de folkevalgte organer fattet på grunnlag av et langt mer faglig utredet materiale enn tidligere.
27.Jeg fattet det ikke.
28.Jeg har ikke fattet noen endelig beslutning, men jeg er temmelig sikker på at jeg kommer til å spille i Stuttgart, fortalte Borg til GöteborgsPosten.
29.Jeg kan ikke skjønne hvordan Børsen kan overprøve et generalforsamlingsvedtak som ble fattet med 184 000 mot 200 stemmer, sier adm. direktør Dagfinn Jahr til Aftenposten.
30.Jeg vil gjerne rose de historiske resolusjoner og beslutninger som det islamske toppmøtet i Casablanca har fattet av hensyn til enheten og solidariteten innen den muslimske verden i dens kamp mot farene som omgir den, sa Mubarak i sitt svartelegram til president Zia.
Your last searches