Norwegian-German translation of fauna

Translation of the word fauna from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fauna in German

fauna
naturnoun Fauna [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis mårhunden først kommer til Norge, tror jeg den vil slå seg ned og bli en del av vår fauna, sier Pedersen.
2.Den store moten er cartoondesign fra 50tallet som spiller på det humoristiske, dernest kommer safarilook, med leopardmønster, afrikansk folklore og fauna.
3.Dessuten opplysninger om områdets natur, geografi, dyreliv og fauna.
4.Det blir arrangert en rekke turer for å studere øygruppens rike flora og fauna.
5.Det er flora og fauna som har vært inspirasjonskilde for frimerkekunstnerne denne gangen.
6.Det har ingen akutt giftvirkning på dyrelivet, selv om det finnes huller i kunnskapen om virkningen for den mikrobiologiske fauna og flora.
7.Det peker i sitt ankebrev på at alle arter i vår fauna må opprettholdes i levedyktige stammer, og at truede arters eksistens må sikres i størst mulig utstrekning.
8.Dette må være en hentydning til den lokale fauna.
9.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk den myndighet som bestemmer hva som skal skje med vår ville fauna - har sendt ut et høringsbrev med forslag til nye forskrifter for fangst av dyr og fugler.
10.Direktoratets lettvinte innstilling sammen med jegernes kjekkasseri må ikke koste vår uerstattelige fauna livet.
11.Her finner vi for det første en meget rik og ofte spesiell og sjelden flora og fauna.
12.Hvem drømmer ikke om Afrikas solfylte land, om dovne dønninger fra Det indiske hav, om en flora og fauna og et folkeliv helt annerledes enn vi er vant til ?
13.Hvor fjordens flora og fauna dyrkes og foredles til mat (proteiner, vitaminer og mineraler) medisiner, brensel, gjødsel og meget, meget mer.
14.I et fjorårsnummer av Fauna, tidsskrift for Norsk Zoologisk Forening, skriver Tor Per Bakken at både han og kameraten ble oppmerksomme på et revelignende dyr som sprang fra venstre veikant og inn i veibanen.
15.I tekst og bilder føres leseren gjennom historien, gjennom bergartene, gjennom flora og den sparsommelige fauna og mye mer.
16.Jeg tror de fleste naturinteresserte med innsikt i vår fauna ville gjort et lignende utvalg.
17.Kommunen ga ham til og med eget atelier ifjor, i Losby Herregård, der norsk fauna nesten vokser helt inn på hans kunstneriske danseplass.
18.Man håper å finne flere spennende lag nedover som kan fortelle om flora og fauna i eldgammel tid, skriver avisen.
19.Mandag tok David Attenborough for seg menneskets innvirkning på sitt miljø - uten å propagandere viste han vår hodeløse behandling av naturen ; mennesket er nok uten tvil den farligste av alle skapninger vi har fått møte i denne levende og meget interessante skildring av vår jord, dens natur og fauna.
20.Med den natur og fauna vi har, må vi regne med at vi aldri ville kunne bli kvitt rabies.
21.Mediashowet omkring avlivingen av ulven i Vegårshei har mobilisert biologer, dyrekjennere og andre av våre truede dyrearters mange forsvarere til å be om en mer aktiv ulveforskning og å få frem mer kunnskap om denne omstridte representanten for vår fauna.
22.Ministrene drøftet tiltak mot forurensning av ferskvann og havområder, bevaring av flora, fauna og genetiske ressurser, og likeså hvorledes industri, landbruks og miljøvernpolitikk påvirker hverandre.
23.Nå seiler en annen" trusel" opp fra vår fauna, skriver Fredriksstad Blad.
24.Og Ree kan bekrefte at Oslos fauna har celebre gjesteinnslag i vinter.
25.Piggsvinet - dette eiendommelige dyret som ligger i dvale om vinteren, men som dukker opp i haven frempå vårparten - er en sårbar art i vår fauna.
26.På hvilken måte ønsker skogvesenet å bidra til at Maridalen skal opprettholdes og videreutvikles (gjenskapes) som et økologisk variert kulturlandskap med alle sine varierende fauna og floraelementer ?
27.Ulven har på nytt dukket opp i den finske fauna, efter å ha vært praktisk talt utryddet gjennom årtier.
28.Ulven vil fortsette å ete bufe, elg og rådyr så lenge den eksisterer i norsk fauna, så å si til siste tann, og det er dermed bare å håpe at flest mulig innser at den av den grunn ikke er et farlig skadedyr som frarøver oss mulighetene til naturopplevelser, men hører til i en naturlig fauna.
29.Underveis passerer du 32 tavler som forteller om Østmarkas flora og fauna.
30.Østensjøvannet er et av landets frodigste vann med en usedvanlig rik fauna av ferskvannsdyr.
Your last searches