Norwegian-German translation of felttog

Translation of the word felttog from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

felttog in German

felttog
militærsknoun Feldzug [m]
Synonyms for felttog
Similar words

 
 

More examples
1.Generalen" bak Wickstrands felttog, er formannen i Finnmark idrettskrets, Oskar Jolma.
2.Dette er ingen krig mot oljeselskapene, men et felttog mot de høye prisene, sa direktør Døstvedt.
3.ARBEIDERPARTIETs felttog mot dagens fradragsbestemmelser preges av en ensidig tankegang.
4.Allerede i morgen regner CIOpresidenten med å starte sitt felttog for å få ryddet opp i de siste OLproblemene.
5.Andre felttog er blitt gjennomført i Paktiaprovinsen ved grensen mot Pakistan, i Laghmanprovinsen i nordøst, i Heratprovinsen i vest og Kandaharprovinsen i syd.
6.Astrid Gjertsen er åpenbart av den oppfatning at hun kan score politiske poeng på sitt felttog mot oljeselskapene, men jeg er redd hun tar feil.
7.DET ble som ventet Walter Mondale som skal lede demokratenes felttog mot Ronald Reagan til høsten.
8.Da den kjente general Armfelt i 1718 trakk seg tilbake efter et mislykket felttog mot Trondheim, ble hans utslitte hær ikke bare overrasket av dårlig vær i Tyldalsfjellene, men også av flokker med sultne ulver som gikk løs på døde og døende soldater.
9.Der trodde vi f. eks. at det store felttog - eller rettere den enorme serie felttog - som begynte i disse dager for 40 år siden med den allierte landgang i Normandie, var grundig beskrevet.
10.Det er helt i tråd med Knut Bergs informasjonsnivå i denne saken at han, før han innledet sitt bombastiske felttog, ikke ønsket å se modellen.
11.Det finnes nok av dem som kan bli fristet til å delta i et slikt felttog.
12.Det må da være viktig at det ikke startes et vellykket felttog for vern om fradragsordninger og spesielle skattefordeler.
13.Det vil bety at Mondale står sterkest, men allikevel ikke at han vil være så overlegen at det på forhånd er avgjort at han vil bli satt til å lede demokratenes felttog mot president Ronald Reagan.
14.Dette skrev generalløytnant Otto Ruge, Norges kommanderende general under det kortvarige felttog i 1940, og forsvarssjef efter krigen, som forord i en bok som het" Vi vil oss et land" og som kom ut i 1946.
15.Efter Alexander den stores felttog mot India, ble den bragt til middelhavslandene.
16.En av våre fremste komponister, Olav Anton Thommessen, holdt for noen år siden" oppgjør med avantgardens røtter", og maleren Anders Kjær, som så sent som i 70årene knyttet an til modernistisk formsprog, lanserte i Dagbladet for et par år siden sitt felttog mot modernismen og det han kaller" dens sødmefylte martyrium... med overdose av godt gammeldags åndshovmot".
17.En navnebror av utgiveren, avdøde professor i nytestamentlig teologi ved Menighetsfakultetet Sverre Aalen, førte i årevis et innbitt felttog mot floskelen" komme til himmelen".
18.Fiskeriorganisasjoner og miljøvernorganisasjoner har gått i felttog mot Titania A / S og Miljøverndepartementet.
19.Fra norsk hold er det grunn til å følge det sovjetiske felttog i Afghanistan med særlig stor interesse.
20.Han kan være en komet som vil være utbrent iløpet av noen uker eller måneder, men han kan like gjerne være en stjerne som er tent for å lede demokratenes felttog mot president Ronald Reagan.
21.Her skal en slagen skotsk ekspedisjon ha funnet hvile efter et felttog for å hevne hva vikingers ferd hadde latt efter seg på britisk jord.
22.Høyre fortsetter sitt felttog mot de høye priser på varene som er å finne på Vinmonopolets øverste hyller.
23.I sitt innlegg 7. desember fortsetter Anton Olstad sitt felttog mot enhver oppvurdering av regjeringen Nygaardsvold i 1940.
24.MEN Kristelig Folkeparti og Senterpartiet kan neppe påstås å ha deltatt i det samme felttog.
25.Mange nye fans av armeen i dens stille felttog for større omsorg oss imellom.
26.Marienlysterne skal ha mobilisert det reneste felttog mot sin sjef.
27.Museumsbevarte minner fra Karl 12.s felttog mot Norge, naturopplevelser, campingliv og fiskelykke er stikkord for Eds attributter.
28.Nazistenes seierrike felttog i Norge, Danmark, Belgia, Nederland og Frankrike våren 1940 ga Adolf Hitlers regime større popularitet hos det tyske folk enn noensinne.
29.Primærkilder sammen med vidneutsagn fra aktører og observatører inneholder omfattende opplysninger om de ulike felttog, om det utenrikspolitiske forspill, om jødeforfølgelsene i de ulike land og andre overgrep fra Det tredje rike.
30.Terboven sto midt oppe i forsøket på å avvikle problemet Quisling, for å få istand en akseptabel ordning og vende tilbake til Ruhr og Rhinprovinsen der store oppgaver ventet ham under og særlig efter det forestående felttog i vest.
Your last searches