Norwegian-German translation of femte

Translation of the word femte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

femte in German

femte
ordenstalladjective fünfte
  ordenstallnoun Fünfte [m]
  ordenstallother Fünfte
Derived terms of femte
Examples with translation
Brasil er det femte største landet i verden.
Dette nettstedet har som mål å gi deg all nødvendig informasjon på den første Esperantokongres i Indonesia, som vil finne sted fra femte til åttende april 2013 i Bogor.
Vi bodde i femte etasje.
Hvem var den femte av dem?
Similar words

 
 

More examples
1.814 reddet" (Luther) er titlen på Møllers femte bok i høst.
2.Dyvi Stena" blir Statoils femte borerigg, og den skal i første rekke brukes til å bore produksjonsbrønner på Gullfaksfeltet i Nordsjøen.
3.Dyvi Stena" blir Statoils femte borerigg.
4.Epsilon" er femte bokstav i det greske alfabet.
5.Femte bud meg her og der" som blant annet er inspirert av enkelte geistliges syn på krig og fred.
6.For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning," sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
7.Høvikjoggen" ble arrangert for femte gang igår.
8.Men dersom statsråd Langslet kreerer en femte stasjon her i distriktet ?
9.Moder Sol" var i dette tilfellet Vega i Lyren, den femte lyssterkeste stjernen på vår natthimmel, beliggende 26 lysår borte.
10.På bakgrunn av det lys straffeprosesslovens paragraf 331, femte ledd, nå har kastet over saken, finner departementet å måtte samtykke i at embedet anskaffer bordlamper og lysarmaturer i henhold til de presenterte behov.
11.Samtidig som LO her vil slå ring om fellesgodene og den fulle sysselsetting, står en beinhardt på kravet om en femte ferieuke, lik arbeidstid for alle på 37.5 timers uke og valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år.
12.Det er femte gang jeg kommer til Oslo, og jeg liker meg her.
13.Det er utlyst ialt 80 blokker i den femte konsesjonsrunden i Nederland.
14.Efter femte uke, begynner jeg å kjenne på pølsene, forklarer Brekke når man spør om hvordan han vet når pølsene er ferdige.
15.Endelig, var Solingskipper Dag Usteruds første ord da velkomstdelegasjonen på brygga ville gratulere vår flaggskipsbesetning med tredjeplass i femte seilas.
16.Espen Lunds forklaring om hans påståtte befatning med en angivelig organisasjon" Odessa" - skjedde i et lukket rettsmøte allerede femte rettsdag.
17.For fjerde eller femte gang tok jeg i begynnelsen av dette tiåret for meg et romanprosjekt jeg har hatt problemer med å fullføre.
18.Hver fjerde nordmann vil få kreft, og hver femte av oss vil dø av kreft hvis ikke forskerne finner frem til bedre våpen i kampen mot vår alvorligste folkesykdom.
19.Jeg kunne antagelig ha greid en femte eller sjetteplass med et roligere opplegg, men jeg valgte å satse.
20.Jeg sa ofte til mine studenter at kan man som prest en gang hvert femte år oppleve å gi mennesker noe som er helt vesentlig i deres tilværelse, er det nok.
21.Men denne løsningen innebærer at det må byttes tak hvert femte minutt efter et flytt på bare 5 cm.
22.Mulighetene for femte tapet er så absolutt tilstede søndag kveld, sier oppmannen Øyvind Kleppan.
23.Norge ligger på verdenstoppen med sine 350 000 hytter, som vil si en hytte pr. hver femte husstand.
24.Ser vi ut over femte generasjonsprosjektene og inn i neste århundre, spekulerer man jo på om bioteknologien vil skape grunnlaget for datasystemer som ikke lenger er bygget opp av dagens elektroniske byggeklosser, men som arbeider med molekyler.
25.Serien har syv programmer, og når det femte sendes fredag, blir også det i en noe annen form.
26.Truls Otterbech Mørk var nærmest selvskreven som prisvinner efter at han i løpet av ett og samme år tok femte pris i den krevende Tsjaikovskijkonkurransen og vant Casadokonkurransen i Italia, sa Musikkritikerlagets formann Jarle Søraa.
27.Ved å ha pustet inn en viss mengde med smog (ozonholdig luft) i fire dager, viser pusteorganene en større toleranse overfor smogeffektene den femte og sjette dagen.
28.Vi regner det femte mandat som sikkert.
29.Vi var litt redde for dette i starten, men da vi reiste rundt og intervjuet femte og sjetteklassingene, la vi merke til at de var svært samvittighetsfulle.
30.... hopprennet i Holmenkollen 11. mars er det femte verdenscuprennet på bare ti dager ?
Your last searches