Norwegian-German translation of finansdepartement

Translation of the word finansdepartement from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finansdepartement in German

finansdepartement
regjeringnoun Finanzministerium [n]
  politikknoun Schatzamt [n], Finanzministerium [n]

 
 

More examples
1.Det hevdes at to av hovedmotstanderne i denne dragkampen, nemlig energidepartementet og finansdepartement, skal ha blitt enige om å be BGC forsøke å få redusert de gasskvanta Sleipneravtalen omfatter.
2.Det kan være et apropos til dette å se på noen prognoser i Langtidsutredningen av 1984 som det svenske finansdepartement har lagt frem.
3.Sjefen for utenlandsavdelingen i det polske finansdepartement, Zbigniew Karcz, uttalte at de nye betingelser vil minske presset på Polens betalingsbalanse.
4.Statssekretær Erik Åsbrink i det svenske finansdepartement, Kjell Storvik fra Norge og stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen, Arbeiderpartiet, stilte seg alle negative til det spesielle svenske forslaget.
5.Aftenposten fastslår for egen regning at et" konkret forslag ligger på bordet, men det norske finansdepartement sier nei".
6.Den ble fra polsk side undertegnet av Zbigniew Karcz, som er direktør for den internasjonale avdeling i det polske finansdepartement.
7.Det er konklusjonen i det franske finansdepartement, som er kommet til at femten store og verdenskjente parfymeprodusenter driver utilbørlig diskriminering i sitt salgsapparat, og har idømt dem bøter på mellom 50 000 og 150 000 kroner.
8.Det norske Finansdepartement mener at toppsjefen i Lazard Brothers, Lord Kindersley, og hans medarbeider A. J. Hardman, har kjennskap til det Panamaregistrerte selskap Continental Trust Co (CTC), som trolig overførte Jahremillioner til et nytt, hemmeligholdt fond på midten av 1970tallet.
9.Et konkret forslag ligger på bordet, men det norske finansdepartement sier nei.
10.Men fem skatteoppkrevere måtte alle bite i gresset i sine forsøk på å få William til å betale for sin del av fellesgodene, 30 000 pund, og nå har konsulenter i finansdepartement slått fast at vel kan dyr besitte eiendommer, men bare mennesker kan bli avkrevet skatt.
Your last searches