Norwegian-German translation of finne

Translation of the word finne from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finne in German

finne
iktyologi noun Flosse [f]
Synonyms for finne
Derived terms of finne
Examples with translation
Hvorfor jeg skriver dette? Fordi den russiske nasjonen er i en svært farlig situasjon, på alle måter. Av denne grunn er det nødvendig å finne et kompromiss mellom tilhengerne av ulike ideologiske overbevisninger.
Etter en halvtime startet jeg å spørre folk om de visste hvor jeg kunne finne taxier ettersom det ikke var taxier på taxiholdeplassen.
Dette nettstedet har som mål å gi deg all nødvendig informasjon på den første Esperantokongres i Indonesia, som vil finne sted fra femte til åttende april 2013 i Bogor.
Columbus ønsket å finne en kortere sjøvei til India.
I denne boken vil du finne alt som gjør dette landskapet unikt.
I denne boken vil du finne svar på disse spørsmålene og få noen konkrete tips.
I denne boken vil du finne det du trenger for at turen ut i ødemarka skal bli en berikende opplevelse.
Mange nye bedrifter kan ikke finne gode spesialister.
Du må finne ut hva som passer best for deg selv og partneren din.
Senere vil vi analysere resultatene og finne ut hva som gikk galt, fordi vi vil ikke gjenta de samme feilene i fremtiden.
Det var aldri vanskelig for oss å finne noe å snakke om.
Dessverre kan jeg nå ikke finne kilden min for dette.
Jeg kan overhodet ikke finne noen feil i hans teori.
Dessverre kan jeg ikke finne teksten til denne sangen.
Dessverre kan jeg ikke finne oversettelse til ordet "grime".
Dessverre kan jeg ikke finne noen åpenbar forklaring på hvorfor du har problemer med å holde på urin akkurat når du bader i basseng.
Dessverre kan jeg ikke finne større bilder.
Dessverre kan jeg ikke finne noen tegnforklaring.
Dessverre kan jeg ikke finne bruksanvisningen.
Dessverre kan jeg ikke finne denne artikkelen.
More examples
1.Attentatet mot Hitler må finne sted, koste hva det koste vil.
2.Bruk hue," som Aftenpostens redaktør Reidar Lunde sa i starten av sin karriere da han sto foran en lys blå postkasse og skulle finne ut hva dette var for et påhitt.
3.Chr. Radich" skal til Canada og seiler fra Horten 7. mai. Turen går via Las Palmas og Bermuda til Gaspe i Canada, hvor eksamen skal finne sted.
4.De (fordommene) gjør det mulig for oss å si at dette mennesket har vi ikke noe med, gjør det mulig for oss å finne ut hvem vi har noe med, hvem som angår oss, hvem som er vår neste.
5.De fire årstider" kaller Tone DueTønnessen sitt tilbud, som i korthet går ut på å finne frem til din personlige farveskala.
6.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
7.De ønsket å markere klar front mot pornospekulanter og kvinnediskriminering, men hadde ikke mer enn kommet på lufta før de oppsøkte de fleste fallgruver som var å finne.
8.Departementet anser Deres tidligere redegjørelser for tilstrekkelig til belysning av de spørsmål Departementet har reist i forbindelse med de undersøkelser som er foretatt av Kontrollkontoret, og tatt i betrakning den hjemføring av skip og verdier som vil finne sted, finner Departementet at saken efter det foreliggende ikke gir grunn til ytterligere forføyninger.
9.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
10.Det er lite sannsynlig at staten vil finne vinnere hvor privat kapital ikke vil satse.
11.Det er sikkert andre tanker og innfallsvinkler som kan være fruktbringende," skriver Finne.
12.Det handlet om de gode muligheter som jonsokkvelden ifølge gammel tro gav for å finne myntskatter og kostbarheter.
13.Det må ikke i første rekke finne sted en gjenopprettelse av den enhetlige nasjonalstat, hvis alle tyskeres frihet og menneskeverdighet kan sikres bedre på andre måter".
14.Dette er et godt opplegg for dem som ønsker å finne fram til alternative kringkastingsformer og stimulere lokal kulturaktivitet.
15.Dette skriver Inge Myrvoll, sekretær i Jernverksklubben, i en kritisk kommentar til Regjeringens forslag om å finne en varig lønnsom drift ved Jernverket i Mo i Rana.
16.En gigantomani satt i system", sier Finne.
17.Foran herrenes høydefinale i OL må de finne på noe annet.
18.Forfatterne synes å være optimistiske, og tror det skal lykkes å finne en forklaring.
19.Forfriskende drikke" blir å finne i Stovner senter.
20.Forsøk på å finne en sprekk i gjerdet for å snikkikke på hva som gjøres hos naboen, kan bare hindre et produktivt arbeide".
21.Fotballen begynte å finne seg selv igjen denne dagen, 19. mai 1984.
22.Hvem i allverden er Gunn Finne" lød det overalt like efter løpet.
23.Hver av oss må finne sitt eget svar", hevdes det i stykket.
24.Hverken jeg eller noe annet menneske har forutsetninger for å finne ut noe mer av tilværelsens gåter enn det som står i vår Bibel," sier presten Thoralf Rødnes i et innlegg til meg 30. januar.
25.Hvis dere studerer deres egne hjertesaker, vil dere finne ut at det er Arbeiderpartiets programmer som ligger nærmest.
26.Hvor er kunsten ?" - forestillingens åpningsspørsmål var adekvat på bakgrunn av gruppens ønske om å finne tilbake til noe som er en nasjonal og afrikansk identitet.
27.Hvordan finne en nådig Gud ?
28.Høyre For Høns" er blikkfanget på organisasjonens plakater og løpesedler som fra 20. august og en måned fremover blir å finne rundt om på landets skoler og ved standsaksjoner.
29.I en sak hvor utgangspunktet er å finne løsninger som fremmer større rettferdighet i beskatningen, er det vanskelig å forstå at dette hensynet ivaretas gjennom hardere skattlegging av dem som har gått ut av det yrkesaktive liv.
30.I min oversettelse har jeg beflittet meg på å gi et rent og klart tysk, og det har ofte hendt at jeg har brukt fjorten dager, ja, tre og fire uker på å lete og spørre efter ett eneste ord, av og til uten å finne det likevel.
Similar words

 
 

finne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) finnefinnendefunnet
Indikative
1. Present
jegfinner
dufinner
hanfinner
vifinner
derefinner
definner
8. Perfect
jeghar funnet
duhar funnet
hanhar funnet
vihar funnet
derehar funnet
dehar funnet
2. Imperfect
jegfant
dufant
hanfant
vifant
derefant
defant
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde funnet
duhadde funnet
hanhadde funnet
vihadde funnet
derehadde funnet
dehadde funnet
4a. Future
jegvil/skal finne
duvil/skal finne
hanvil/skal finne
vivil/skal finne
derevil/skal finne
devil/skal finne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha funnet
duvil/skal ha funnet
hanvil/skal ha funnet
vivil/skal ha funnet
derevil/skal ha funnet
devil/skal ha funnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle finne
duville/skulle finne
hanville/skulle finne
viville/skulle finne
dereville/skulle finne
deville/skulle finne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha funnet
duville/skulle ha funnet
hanville/skulle ha funnet
viville/skulle ha funnet
dereville/skulle ha funnet
deville/skulle ha funnet
Imperative
Affirmative
dufinn
viLa oss finne
derefinn
Negative
duikke finn! (finn ikke)
dereikke finn! (finn ikke)
Your last searches