No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword finne ut av. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Alf og Rolf var ute og trente både igår kveld og idag morges, og alt tyder på at de er i ferd med å finne ut av sine problemer.
2.Dessuten må vi se på spillernes treningsdisiplin og vilje til å bli bedre, hva som foregår på klubbplan og finne ut av om det håndballfaglige miljøet i Norge er godt nok til å forsvare en målsetning om at vi skal være blant verdens seks beste nasjoner i damehåndball.
3.Det er ikke registrert noe sted, og antagelig vanskelig å finne ut av.
4.Det er uklart hva som har skjedd, og vi har derfor bedt Kriminalpolitisentralen om bistand for å finne ut av dette, sier politifullmektig Ståle Hovden i Lillehammer.
5.Det er vanskelig for veilednigstjenesten å vite hva slags hjelp den skal tilby når skolene ikke forsøker å finne ut av det selv.
6.Det har myndighetene sørget for at det er umulig å finne ut av.
7.Ja, men da er det vår oppgave å finne ut av hvor vårt ansvar ligger.
8.Kjøper man en kjole til 3000 kroner i New York i kontanter, vil ikke vi kunne finne ut av det.
9.Men da jeg var 1617 år, måtte jeg finne ut av hva det religiøse egentlig var.
10.Men foreløbig har vi hendene fulle med å finne ut av hva vi mener med ordene - som for eksempel likeverd.
11.Men kjære deg, vi har da 55 minutter igjen til å finne ut av både brannmestre og barnebokforfattere.
12.Om de øynene som alltid følger oss uttrykker bønn, aggresjon eller oppgitthet, er det uinteressant å finne ut av.
13.På den annen side er dette ting som kan være vanskelig å finne ut av, sier Inger Prebensen, som ikke vil tillate innflytting i Frydenhaug barnehave før man er sikker på at man har fjernet årsaken til problemene.
14.Vi forsøker å finne ut av dette, men slikt er vanskelig, eftersom det er stor skipstrafikk i dette farvannet.
15.Vi må finne ut av disse tingene selv.
16.At løpene på flisbanen - iallfall foreløbig - er vanskelige å finne ut av, ble godt understreket i 1. og 7. løp.
17.Beboere som ønsker å få satt i stand et fellesrom, bør derfor finne ut av hva de øvrige beboere synes om dette og hva de kunne tenke seg å bruke rommet til.
18.Dagens kanskje vanskeligste løp å finne ut av.
19.De få prisundersøkelsene som her finnes, er høyst usikre, og det er nesten umulig å finne ut av prisnivået selv.
20.Den som har forsøkt å finne ut av disse forholdene, er amanuensis Olav Sletta ved Pedagogisk Institutt, Universitetet i Trondheim.
21.Den som kunne finne ut av dette.. !
22.Det blir imidlertid opp til partene å finne ut av hvordan problemene skal løses.
23.Det bør være godt nok, men Øvrevolls steeplechasebane er en bane det er vanskelig å finne ut av for en som aldri har startet der.
24.Det er alså først og fremst opp til forbrukerne å finne ut av hvor varene er billigst, mener Grete Dahl.
25.Det er ikke mulig å finne ut av hva dette behovet er bare ut fra erfaringer med efterspørselen som kommer til syne på boligmarkedet.
26.Det er komplisert analyseteknisk å finne ut av helseproblemene og ofte skylder man i slike tilfeller på psykososiale forhold.
27.Det er oppnevnt en eiendomsmegler som skal gå igjennom papirerne og finne ut av de enkelte transaksjonene.
28.Det er usikket hva dette skyldes, og vi har satt igang undersøkelser for å finne ut av dette.
29.Det er vi nødt til, for å finne ut av ting, bli voksne.
30.Det får stortingsrepresentantene selv finne ut av.