Norwegian-German translation of flekke

Translation of the word flekke from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flekke in German

flekke
rykteverb besudeln, beschmutzen, beflecken, beschmieren
  skriveriverb Flecken machen, klecksen [informal]
  personverb besudeln, beschmutzen, beschmieren
Derived terms of flekke
More examples
1.Det er på tide å flekke av noe bark for å få dem vekk !
2.I slike tynne lister er det da best å forbore de fire hullene i hver list, ellers vil treet lett flekke.
3.En mann i Odda er ilagt en bot på 2800 kroner for å ha hindret politiet i sitt arbeide tre ganger, og for å ha latt hunden sin flekke bark av to verdifulle trær i Rådhusparken i Odda, leser vi i Bergens Tidende.
4.På de tre siste tingene i NHF har saken om uregistrerte hunder vært oppe til diskusjon, men nå har debatten tilspisset seg, slik at motstanderne har begynt å flekke tenner.
5.Slik belastet gikk Christiane Vulpius (17651816) inn i historien, som - i stor grad for å unngå å flekke til den store manns minne - helst har unngått å beskjeftige seg med henne.
6.To hanhunder som møtes vil innta imponerepositurer, stå med stive, skrevende ben, med reist bust og flekke tenner.
Similar words

 
 

flekke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) flekkeflekkendeflekket
Indikative
1. Present
jegflekker
duflekker
hanflekker
viflekker
dereflekker
deflekker
8. Perfect
jeghar flekket
duhar flekket
hanhar flekket
vihar flekket
derehar flekket
dehar flekket
2. Imperfect
jegflekket
duflekket
hanflekket
viflekket
dereflekket
deflekket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde flekket
duhadde flekket
hanhadde flekket
vihadde flekket
derehadde flekket
dehadde flekket
4a. Future
jegvil/skal flekke
duvil/skal flekke
hanvil/skal flekke
vivil/skal flekke
derevil/skal flekke
devil/skal flekke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha flekket
duvil/skal ha flekket
hanvil/skal ha flekket
vivil/skal ha flekket
derevil/skal ha flekket
devil/skal ha flekket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle flekke
duville/skulle flekke
hanville/skulle flekke
viville/skulle flekke
dereville/skulle flekke
deville/skulle flekke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha flekket
duville/skulle ha flekket
hanville/skulle ha flekket
viville/skulle ha flekket
dereville/skulle ha flekket
deville/skulle ha flekket
Imperative
Affirmative
duflekk
viLa oss flekke
dereflekk
Negative
duikke flekk! (flekk ikke)
dereikke flekk! (flekk ikke)
Your last searches