No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword flikke. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Når vi ikke kan bygge nye og trygge veier, må vi flikke på dem vi har, sier Eggemoen.
2.Daglig leder Gunnar Flikke og reporter Tore Sæther har byttet ut skrivemaskinen med mikrofon og båndopptager.
3.Disse skal i tiden som kommer kun konsentrere seg om radio, sier Gunnar Flikke til Aftenposten.
4.En paneldebatt, ledet av Gunnar Flikke i Adresseavisen, fikk ikke frem noe spesielt nytt.
5.Er det så at vi mener alvor når vi taler om å flikke på våre liv, forbedre oss slik at vi blir bedre i stand til å kjære om nesten, forekommer det meg at Engerdal er en superbt egnet prøvekommune.
6.Hvor mye av sendetiden man skal bruke til dette, og hvor store inntekter dette vil innbringe, er foreløbig uvisst, sier Gunnar Flikke.
7.Man kan ikke bare fortsette å flikke på en foreldet og ubrukelig modell.
8.Mannen som sier dette er Gunnar Flikke, daglig leder for RadioAdressa.
9.Og jo tidligere skjærene begynner å flikke på fjorårets ødelagte rede, jo tidligere blir det vår, sier et gammelt vær og vårmerke ifølge vår hjemmelsmann.
10.Selvsagt må man ha forståelse for at det ved den videre behandling av forslagene vil være behov for å flikke på Skattekommisjonens forslag.
11.Spørsmålet er om man skal flikke på det nåværende system, eller om man skal finne frem til noe helt nytt.
12.Har du et godt råd til folk som vil flikke på brannmuren selv ?
13.Arne og Janne Bakken i Restaureringsatelieret har påtatt seg jobben med å flikke på de gamle mestere.
14.Flertallet i planutvalget mener det vil gi best resultat både økonomisk og rasjonelt å oppføre et nytt bygg på Oksenøya i stedet for å flikke på det gamle.
15.Jeg må si jeg reagerer sterkt mot de utspill som er kommet fra innflydelsesrikt hold i Oslo om å flikke på taket.
16.Mange mener at stortingsvedtaket bare bidrar til å flikke på en ordning som burde vært fundamentalt omarbeidet.
17.På lengre sikt er det langtfra tilstrekkelig å flikke på det foreliggende minimumsbudsjett.