Norwegian-German translation of fly ut

Translation of the word fly ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fly ut in German

fly ut
knappverb abspringen
Similar words

 
 

More examples
1.Det er typisk at dette i det vesentlige er saker hvor vedkommende satt i varetekt ett døgn inntil det gikk fly ut av landet, sier Fosheim.
2.Hvordan falt forsøket med røkefrie fly ut ?
3.som ga sjahriket dødsstøtet og tvang" kongenes konge" til å fly ut av Teheran 16. jannuar 1979.
4.De tre foretrekker for sin del å fly ut fra sanddynene med sin hangglider.
5.De tre foretrekker for sin del å fly ut fra sanddynene med sin hangglider.
6.Det er derfor på tide at det blir fart på OBOS og at man må fly ut for å selge på harde livet.
7.Så flater det seg ut, men øker igjen med inngående fly utover eftermiddagen og nye avreiser om kvelden.
8.Så spørs det da, hvor mange baller jeg må fly ut og plukke opp i haven.
9.Ved 09.30tiden ble Redningssentralen på Sola bedt om å fly ut en pumpe til det danske fiskefartøyet.
10.sittet med bena på bordet og spurt om du hadde kjøpetillatelse og plutselig var alle restriksjoner borte og man måtte fly ut og selge på harde livet.
11.Det er galt av SAS å stenge for at nasjonale flyselskaper skal kunne fly ut i Europa samtidig som utenlandske flyselskaper får fly hit.
12.Hvis myndighetene ønsker å la andre selskaper fly ut i Europa fra andre steder i Norge, vil det skape problemer for det skandinaviske trafikksystemet, mener Carlzon.
13.Politiet akter å holde ham i varetekt og sette ham på første fly ut av landet, sa Younghusband.
14.Vi regner neste år å komme opp i 20 000 flyvninger og 800 000 passasjerer på våre fly ut fra de kontrakter vi har, sier SemJacobsen.
15.Andre storfugler i vårt åndsliv måtte fly ut og vekk fra vår Karkementalitet.
16.Bare det å fly ut med helikopteret var gøy, sier Ingrid, som overnattet og holdt populære" foredrag" både på Statfjord B og C.
17.Du trenger ikke være gæern for å fly ut i svarte skauen, men det hjelper nok litt, flirte Rønneberg.
18.Nordmennene tok første fly ut av Uganda efter at kuppet var et faktum.
19.Pensjonister og trygdede kommer dårlig ut når det gjelder spesielle rabatter med fly utenfor Norge.
20.På kort tid slo det israelske flyvåpnets amerikanske fly ut 83 MIGfly og 19 SAM 6 luftvernsbatterier, samt et stort antall stridsvogner av ulike modeller.
Your last searches