Norwegian-German translation of forakt

Translation of the word forakt from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forakt in German

forakt
ringeaktnoun Verachtung [f], Geringschätzung [f], Missachtung° [f], Überheblichkeit [f], Hohn [m]
Synonyms for forakt
Derived terms of forakt
Anagrams of forakt
Similar words

 
 

More examples
1.Men så vil Bratholm - enten ha bøter og ombud, slik de har i Sverige, eller en slags" lov om forakt for retten" slik de har i Storbritannia.
2.At barn på 12 år skal få lov å drive fangst, er det samme som å lære dem opp til grusomhet mot dyr og forakt for levende skapninger.
3.Bilførere med slike mangler på trafikkforståelse, medmenneskelighet og med forakt for andre, burde vært tatt ut av trafikken, mener Leif N. Olsen.
4.Jeg blir fylt av forakt over gapet mellom politikernes festtalevisjoner og virkeligheten.
5.Lunds uttalelser prosederer til de grader direkte i sakens anledning, endog han nærmest må ansees å representere den anklagede i denne sak, sier Hagen og fastholder at han mener at dette grenser til forakt for retten.
6.Thomas F. skjuler muligens sin varme med et uttrykk av ironi, kynisme, en slags varm forakt.
7.Vår kultur er full av forakt for de egenskapene barn besitter.
8.Antikapitalistene uttrykte sin forakt for profittmotivet som hersker i finanssenteret.
9.Automatisk skaper det forakt for loven og med den en alles angst for alle.
10.Begynner de først å lefle med nynazistiske ideer, der forakt for svakhet og forherligelse av styrke står sentralt, har de tatt det første, farlige skrittet.
11.De er fulle av forakt overfor den hvite mann.
12.De har den elementære bykonservatismens forakt for verdier som er knyttet til bygdekulturen og det nasjonale.
13.De kommer svuppende og nedverdiger seg til landing, ser med forakt på mine fint oppskårne brødterninger, og sparker til prima havregryn.
14.De som stemmer for tennishallen i bystyret 15. ds., vil glatt kunne beskyldes for å ha latt seg presse eller påvirke til å gå privatklubben OTKs ærend i suveren forakt for den brede folkeopinion og faglige råd fra de kommunale etater.
15.Den bitre konflikten tok også tirsdag mye av landsmøtets oppmerksomhet efter at blant annet grubearbeiderforbundets formann, Arthur Scargill, nestformannen Mick McGahey og generalsekretæren Peter Heathfield er stevnet for forakt for retten.
16.Den bygger på en forakt for kunsten.
17.Det forhindrer ikke at Landsorganisasjonen avviser det nye med forakt og vil behandle saken i sitt sekretariat mandag.
18.Det går greit med overtredelser av parkeringsbestemmelsene, som svært mange diplomater har en suveren forakt for.
19.Det valg disse jentene har er ikke valget mellom et fornedret liv i prostitusjon og et liv i trygghet, mer en overgang fra et forsmedelig liv til en tilværelse med forakt og angst.
20.Dette er grov nedvurdering av og forakt overfor mennesker som velger å grunne sin moral og sitt livssyn på andre premisser enn den evangelisklutherske kristendomslære.
21.Dette fører til en suveren forakt for elementære prinsipper for konfliktløsning, og til infantile reaksjoner på aktivitet og forslag fra andre enn en selv.
22.Drosjesjåføren som geleidet oss rundt i Dakars irrganger midt i fastemåneden ramadan i juni, var full av fnysende forakt.
23.Efter i krigstid selv å ha" samordnet" ildgivningen fra Stord den gang" Scharnhorst" ble senket, og efter å ha samordnet artilleriet på den østlige sektor under landgangen i Frankrike, har admiralen i fredstid tillatt seg å gi skarpt uttrykk for sin forakt for et sivilt økonomisk samordningsresultat.
24.En vitenskapelig begavelse (som var kjent fra før) parret med et samfunnsbygger og gründerinstinkt, en respektløs, nesten frekk forakt for praktiske vanskeligheter, og en høyst uvitenskapelig handlekraft.
25.Enkelte har trukket den konklusjon at man i Norge bør få lignende regler som dem man har i England om såkalt" contempt of court" - forakt for retten - og som legger restriksjoner på adgangen til å omtale offentlig saker som skal opp for domstolene, på en slik måte at det kan være egnet til å påvirke den avgjørelse som skal treffes.
26.Etter nesten to måneders sammenhengende politisk støy og svartmaling ender det altså - etter alt å dømme - med at Buskerud fylkesutvalg godtar nøyaktig det samme forslag som med så stor forakt ble avvist i februar.
27.Filmskaperens forakt for vanlig spillefilmlengde har i det hele gitt seg merkbare utslag noe som bl.a. har ført til at hans filmer gjerne blir vist på spesielle matineforestillinger, eller i fjernsynet.
28.Fjell heter således fell, et gjel benevnes ghyll, jern er blitt til tarn, og selve Grasmere, den idylliske lille landsbyen med 10 000 turister ved den vakre sjøen av samme navn, skal vikingene i forakt ha kalt" Grisemyra" da de kom dit - de hadde aldri sett villsvin før.
29.Forbundsledelsen efterkom ikke domstolens avgjørelse, og ble ilagt en bot på 2,2 millioner kroner for å ha vist forakt for rettsavgjørelsen.
30.Forfatteren har bare forakt til overs for" det jødiske småborgerskapet, som levde i en verden uten plass for annet enn penger, feriesteder og en utvannet religion".
Your last searches