Norwegian-German translation of forbryter

Translation of the word forbryter from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbryter in German

forbryter
rettsvitenskap - mannnoun Schwerverbrecher [m]
  rettsvitenskap - kvinnenoun Schwerverbrecherin [f]
Synonyms for forbryter
Derived terms of forbryter
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBDPAUPINPSAP) Den kubanske leder Fidel Castro karakteriserte igår USAs president Ronald Reagan som en forbryter i sin tale for å markere 25årsdagen for den kubanske revolusjon.
2.Bilsportforbundet akter å offentliggjøre navnene på dem som" forbryter seg" i bilcross.
3.Det er ikke her snakk om å avsaffe all kontroll, men å erstatte den obligatoriske passkontrollen med regelmessige stikkprøver, så ingen forbryter kan føle seg trygg, sier Fosheim.
4.Det første faktiske holdepunkt som kan føre til at denne skjendige forbryter blir pågrepet.
5.Du hadde gjort deg som forbryter, tror du ikke ?
6.Når sovjetiske aksjoner truer freden, forbryter seg mot avtaler eller tramper på normer som er fundamentale for den siviliserte verden, hverken kan eller vil vi tie, fremholdt Reagan.
7.Adams er den første svarte forbryter som er blitt henrettet i Florida på 20 år.
8.At jeg har mørk hud gjør meg ikke automatisk til forbryter !
9.Av de forslag som fremlegges, går det ut på å nekte militære enheter som forbryter seg mot menneskerettighetene adgang til amerikanske våpen.
10.Dermed har presidenten fortsatt muligheter til å forby forsamlinger, kontrollere presse og kringkasting og sende enhver som forbryter seg mot loven, i indre eksil.
11.Dessuten skal han ha vært" en forbryter".
12.Det startet da Sveriges mest kjente forbryter, Clark Olofsson, for ikke lenge siden av svensk politi ble arrestert i Belgia, og ventes utlevert til Sverige.
13.Er han en rømt forbryter, er han sprø, er John Brown bare et pseudonym ?
14.Et prinsipp i kinesisk rettspraksis er at den minoritet som forbryter seg, må straffes strengt.
15.Han er ingen forbryter.
16.Han har høstet storm og flere politianmeldelser enn den største forbryter.
17.Har vi ikke snart opplevet nok av hundedrapssaker, hvor hunden nærmest har vært en rettsløs forbryter, prisgitt en eller annen politimesters aversjon mot dyr, og hvor endog Landbruksdepartementet har spilt rollen som dømmende myndighet !
18.Kjemisk avsnitt i samarbeide med sentralens øvrige tekniske og taktiske ekspertise utgjør en veritabel" trusel" mot enhver forbryter.
19.Men et slikt dobbeltliv vil normalt medføre hardere psykiske belastninger enn for en forbryter som skal skjule eller fortrenge andre ugjerninger, sier professor Leo Eitinger ved Universitetets psykiatriske klinikk i Oslo.
20.Minutiøse analyser med ultrafiolett og infrarød bestråling efterlater liten tvil om forbryter og forbrytelse.
21.Som argument for skjerpet straff fremhever Ellefsen bl.a. at den potensielle forbryter bør få klar beskjed om at det skal reageres strengt.
22.Som gammel kriminalreporter føler jeg meg som en forbryter som skal henrettes, fotografene har det samme uttrykk som i Sing Sing.
23.Som legmann kan jeg ikke skjønne at professor Mathiesen har ført opp en eneste anstendig grunn til å slippe løs en eneste forbryter som ikke har gjort seg fortjent til det.
24.Sporsøk og pågripelse av forbryter på flukt sto også på fellesprogrammet.
25.Sveriges mest kjente forbryter, Clark Olofsson, fulgte ikke den smale sti, slik han hadde lovet...
26.Sveriges mest kjente forbryter, Clark Olofsson, holdt ikke sitt løfte om å slå inn på den smale sti efter å ha tilbrakt 21 av sine 37 år i ungdomsanstalter og fengsler.
27.Vi har hatt det rettssikkerhetsideal at ingen skulle henges ut som forbryter før dom var falt.
28.Videre ble vi konfrontert med ansvarligheten som prinsipp, at en leder må være villig til å sone det en" underordnet" forbryter.
29.Ifjor leste jeg et intervju med en slik forbryter.
30.De hadde tydeligvis mer tiltro til en forbryter enn de hadde til en av sine egne politimenn med 24 års plettfri tjeneste bak seg.
Your last searches