Norwegian-German translation of fordrive

Translation of the word fordrive from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordrive in German

fordrive
folkverb ausweisen, vertreiben, verjagen
  tidverb verbringen
  militærskverb vertreiben
Synonyms for fordrive
Derived terms of fordrive
Examples with translation
Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
More examples
1.Den beste motstand mot totalitære systemer er ganske enkelt å fordrive dem fra sin egen sjel, sitt eget miljø, sitt eget land, fordrive dem ut av samtidens menneske.
2.Derfor ønsker vi å fordrive dette miljøet fra parken.
3.Det ble endog foreslått å helle olje på havflaten for å fordrive selene.
4.Disse bombeangrepene har efter alt å dømme som mål å ødelegge avlingene og fordrive innbyggerne.
5.For at fordrive denne paatrængende Gjæst, griber han i Lommen efter Tobaksdaasen, for at tage sig en Skraa, men griber feil og tager sin - portemonnæ istedet for Daasen og de 40 Kr. istedet for Tobakken, river af og begynder at tygge.
6.Himmelen hvelvet høy og dypblå over isen, men solstrålene kjentes ikke varme - bare noen få timer midt på dagen klarer de å fordrive nattekulden, så synker temperaturen på nytt under 30 grader minus.
7.I en fersk rapport hevder rådet at konkurransen fra norske skip i den britiske sektor truer med å fordrive britiske investeringer når det gjelder høyt spesialiserte skip til oljesektoren.
8.Kuler og krutt kunne visstnok ikke fordrive Tordenskiold.
9.Men vi går altså her og rusler, noe skal man jo fordrive arbeidstiden med.
10.Rovfuglen hadde små problemer med å fordrive kvinanden, og snart ruget uglemor på to kvinandegg og to egg av egen produksjon, forteller Tvedestrandsposten.
11.Seksuelt samliv blir høyverdig når mannen slår for å fordrive demoner fra fosteret.
12.Vondt gjorde det, og vondere ble det da de skar, men vondt skal vondt fordrive, heter det jo.
13.Måtte ha noe å fordrive regnværet med.
14.Ondt skal ondt fordrive.
15.Da begynte byplanleggerne å fordrive folk fra de gode boområdene - i sentrum og langs sjøen.
16.De tyske troppene fikk et halvt år uforstyrret til å brenne og fordrive, og de brukte tiden.
17.Derfor er det også nødvendig at vi får autoritet til å fordrive demonene.
18.Det Hitler gjorde, var å fordrive Europas elite, over dammen.
19.Det er mange måter å fordrive mørketiden på, en måte kan være å spise seg gjennom den.
20.Det var nok noe av attraksjonen å få okkupere de store sengene og fordrive eierskapet til gjesteleie.
21.Men hvis du mener du kan fordrive ventetiden med en halv øl, så gjerne for meg.
22.Mens de ventet på å slippe til, var det jo så mye annet de kunne fordrive tiden med, - alt fra å prøve hverandres instrumenter, posere for fotografen, eller hoppe tau med fanesnoren.
23.Og både rektor Inge Lønning og universitetsdirektør Olav M. Trovik hilser UKA velkommen med ønsket om at det nå må lykkes studentene å fordrive gravalvoret, om ikke annet i løpet av én uke.
24.Riktignok er det lykkes israelerne å fordrive PLO fra Beirut, men når deres soldater nu rømmer stillinger som kostet store menneskelige tap og en enorm økonomisk belastning å erobre, står makthaverne i Damaskus igjen som de egentlige" seierherrer".
25.Selvaags store ønske er at det må bli slutt på å fordrive folk fra indre sone i Oslo.
26.Skal BI fordrive forsvarsløse skolebarn fra Bekkestua ?
27.Som et eksempel på at læreboken ikke lar seg fordrive, nevner dr. Ehlers at behovet for logaritmetabeller ikke er mindre enn før - til tross for all verdens avanserte lommeregnere.
28.Stort annet er det ikke å fordrive ventetiden med.
29.TENKE seg til å fordrive desember i en diger direktørstol med fem gir bakover, kurre på sekretæren gjennom callingen, se henne svinse i skytteltrafikk gjennom teppet av sigarrøk, overlastet med milde gaver fra forretningsforbindelser.
30.Trioens navn skal være med å forvirre og har en dobbelmening : hvitløk er brukt som kjærlighetsmiddel og som middel til å fordrive onde ånder og vampyrer.
Similar words

 
 

fordrive as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fordrivefordrivendefordrevet
Indikative
1. Present
jegfordriver
dufordriver
hanfordriver
vifordriver
derefordriver
defordriver
8. Perfect
jeghar fordrevet
duhar fordrevet
hanhar fordrevet
vihar fordrevet
derehar fordrevet
dehar fordrevet
2. Imperfect
jegfordrev
dufordrev
hanfordrev
vifordrev
derefordrev
defordrev
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fordrevet
duhadde fordrevet
hanhadde fordrevet
vihadde fordrevet
derehadde fordrevet
dehadde fordrevet
4a. Future
jegvil/skal fordrive
duvil/skal fordrive
hanvil/skal fordrive
vivil/skal fordrive
derevil/skal fordrive
devil/skal fordrive
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fordrevet
duvil/skal ha fordrevet
hanvil/skal ha fordrevet
vivil/skal ha fordrevet
derevil/skal ha fordrevet
devil/skal ha fordrevet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fordrive
duville/skulle fordrive
hanville/skulle fordrive
viville/skulle fordrive
dereville/skulle fordrive
deville/skulle fordrive
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fordrevet
duville/skulle ha fordrevet
hanville/skulle ha fordrevet
viville/skulle ha fordrevet
dereville/skulle ha fordrevet
deville/skulle ha fordrevet
Imperative
Affirmative
dufordriv
viLa oss fordrive
derefordriv
Negative
duikke fordriv! (fordriv ikke)
dereikke fordriv! (fordriv ikke)
Your last searches