Norwegian-German translation of forene seg

Translation of the word forene seg from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forene seg in German

forene seg
foretakverb aneinander wachsen°, verschmelzen, sich vereinigen, sich kombinieren
  gå sammenverb konsolidieren, vereinigen, assoziieren
Derived terms of forene seg
Examples with translation
Familielivet er truet av kriser, fordi det er vanskelig å forene arbeid og familie.
Similar words

 
 

More examples
1.Amma var helt alene i universet og ønsket å forene seg med sin skapning, men termitttuen vokste slik at det ikke var mulig å komme den nær.
2.Bergensere i alle aldre og i alle land skal forene seg i en voldsom innsats for å få møter og kongresser lagt til Bergen.
3.Motstandsgruppene i Afghanistan har tidligere hatt vanskelig for å forene seg mot de rundt 105 000 sovjetiske soldatene i landet.
4.Om aftenen bega hun seg til sin søster for å forene seg med sine barn.
5.Det er hans hustrus situasjon han tenker på, og det er henne han ønsker å forene seg med, understreker Staff.
6.Dypere sett er forsakelse det å forene seg med Kristus, i ham, for verdens frelse.
7.Men disse fire ulike buddhistretninger har ikke desto mindre klart å forene seg i ett registrert buddhistisk trossamfunn her i landet.
8.Om aftenen bega hun seg til sin søster for å forene seg med sine barn.
9.Spesielt bittert har det vært å se så mange" vanlige folks barn" svikte den bevegelsen som de alene skylder sin status og velstand for å støtte opp om et eliteparti som, hvis det hadde fått styrt utviklingen i efterkrigstiden, hadde berøvet dem alle muligheter til å oppnå den velstand som de idag søker å hegne om ved å forene seg med høyrekreftene.
Your last searches