Norwegian-German translation of forhøyning

Translation of the word forhøyning from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhøyning in German

forhøyning
høyningnoun Erhöhung [f], Verstärkung [f]
Synonyms for forhøyning
Similar words

 
 

More examples
1.En bekjempelse av diktaturet som sådant vil altså ikke falle heldig ut, før vi har fått øye på diktatoren i vårt eget bryst og veltet ham ned fra hans forhøyning".
2.En sommerkveld i 1981 da solen sto lavt på himmelen, og froskemennene dovent beveget seg ut fra stranden og mot dypet midt på havnen, så de en merkelig forhøyning avtegne seg på bunnen.
3.Kongens kronede monogram finner vi i adversfeltet, der det er anbragt på en form for forhøyning.
4.Man vandrer forbi dem opp mot avslutningen av kirkegården - en forhøyning med granittvegger, der et dikt til ofrenes minne er risset inn.
5.Scenen er denne gang en brolignende forhøyning som deler rommet i to med publikum på begge sider.
6.En bekjempelse av diktaturet som sådant vil altså ikke falle heldig ut, før vi har fått øye på diktatoren i vårt eget bryst og veltet ham ned fra hans forhøyning".
7.En liten rygg eller forhøyning i terrenget dannet en effektiv" skjerm" mot støy og innsyn fra riksveien.
8.En muldrende haug med jordfarvede skjeletter ligger på en alteraktig forhøyning, omgitt av bregrønt iskalde ruinmurer mot en blodlevret horisont.
Your last searches