Norwegian-German translation of forhastet

Translation of the word forhastet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhastet in German

forhastet
beslutningadjective voreilig, übereilt, überstürzt, vorschnell, frühreif
  oppførendeadjective unbesonnen, unüberlegt, unbedacht
Synonyms for forhastet
Similar words

 
 

More examples
1.Endel av kritikken har nok vært forhastet.
2.Aase spilte seg opp på Joseph Haydns sonate nr. 20 i cmoll, innadvendt og drømmende musikk med intrikate forsiringer som burde vært klarere og mindre forhastet.
3.Da klokken var to minutter på 19, mente man å ha ventet lenge nok og sendte ut saken, noe som imidlertid viste seg å være en smule forhastet.
4.De har heller ikke forhastet seg når det gjelder folkeavstemning.
5.Demokratene led skibbrudd på Reagans personlige popularitet i kampen om Det hvite hus, men det er forhastet å tro at de er knust.
6.Derimot tror vi at man reagerer både overfølsomt og forhastet når partiets gruppeleder i Møre og Romsdals fylkesting krever at Johan J. Jakobsen trer ut av Regjeringen, for å ofre seg på heltid for partiet.
7.Det er følgelig forhastet å si at Mondale er chanseløs.
8.Det ville imidlertid være forhastet å avskrive eller tiljuble pastor Berg og hans bok ut fra slike enkeltsitater, eller i det hele tatt ut fra pastorens til tider nokså bråkende meninger.
9.En forhastet grenseflytting neste år vil snart virke meningsløs, sier Oppegaard på vegne av enkeltpersoner og velforeninger alle påstått daglige brukere av Oslomarka.
10.En tilbaketrekning av UNIFIL idag vil imidlertid være forhastet, sa Stray.
11.Forbundsformann Finn Nilsen sa at det kanskje var forhastet da LO i 1982 vedtok å avvikle lavlønnsfondet som en del av garantiordningen for de lavtlønnede.
12.Formannen i det danske sosialdemokratiske partiet trekker en forhastet slutning når han sier at det nå er enighet om en atomvåpenfri sone i Norden, sier statssekretær Kjell Colding ved statsministerens kontor til Aftenposten.
13.Frode Grytten har gjort en forhastet debut med diktsamlingen" Start".
14.Han har ikke forhastet seg i spørsmålet om den folkeavstemning han har forpliktet seg til.
15.Han var lun og rolig, stillferdig, slett ikkke forhastet i sin form.
16.Her må vi nok få lov å si at den ene og den annen har forhastet seg med å trekke slutninger.
17.I sum er det likevel både forhastet og forvansket å hevde at ulike økonomiske markedsløsninger har skapt vesentlige kulturelle barrierer mellom Danmark og det øvrige Norden.
18.Kanskje hadde det vært litt forhastet å antyde at norske myndigheter hadde laget til et show for nærmest å trakassere de utviste.
19.Likevel finner menighetsrådet det som nå holder på å skje, som en forhastet og dårlig begrunnet løsning.
20.Men efter at partiet gikk seirende ut av valget og dannet regjering, har det ikke forhastet seg i saken om NATOmedlemskapet.
21.Men på dette tidspunkt er det, ifølge McFarlane, forhastet å spekulere om et fremtidig toppmøte.
22.Muligens ga gutta et et forhastet inntrykk av å være for forbud, men ingen av oss jentene er blitt forespurt.
23.Og det slår kanskje flere enn oss at prinsippbeslutningen var forhastet, om ikke direkte forfeilet.
24.Områdene vil bli fullstendig ødelagt hvis politikerne fatter en forhastet beslutning om å justere grensene innen 1. juni neste år.
25.Samferdselsdepartementet bør ikke ta noen forhastet beslutning om å redusere antall drosjebevillinger i Oslo.
26.Statsminister Felipe Gonzalez har ikke forhastet seg med folkeavstemning om NATOmedlemskapet.
27.Vi mener at sammenslåingen mellom Gamlebyen og Vålerengen er forhastet.
28.Er beslutningen om å legge utenlandstrafikken til Gardermoen forhastet, tatt i betraktning at man ikke har bedre planer for tilbringertjenesten ?
29.Forslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti er forhastet, sier Venstres parlamentariske leder Hans Hammond Rossbach.
30.Igjen en forhastet slutning, Watson.
Your last searches