Norwegian-German translation of formulere

Translation of the word formulere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formulere in German

formulere
generellverb formulieren
  teoriverb zum Ausdruck bringen, verkünden
  utrykke med ordverb formulieren, ausdrücken, in Worte fassen
Synonyms for formulere
More examples
1.Antallet er kanskje ikke så høyt, men vi synes det er viktig å gi innringerne god tid til å formulere sine meninger.
2.De har gitt saken ny legitimitet ved å bekrefte at dette er et alvorlig problem, kommenterer dr. Richard P. Turco, en fysiker fra California som opprinnelig var med på å formulere teorien.
3.De kunne ikke stoppe her og formulere et nytt firma og merkenavn i fred og ro ?
4.Det er ikke min måte å formulere meg på.
5.Et klart uttrykt ønske fra vår side har vært å formulere behovet for en sterkere europeisk stemme i NATO, sa Bull.
6.Idag ville jeg formulere det mindre spøkefullt - pretensjonenes tid er forbi, realismen vender tilbake.
7.Kommet opp på prekestolen må jeg formulere meg ut fra situasjonen slik den er der.
8.Med vilje har vi latt være å formulere strenge utvalgskriterier.
9.Å formulere målene er styrets og formannens oppgave.
10.Arbeiderpartiets ønske om å formulere en nærmere definert inntektspolitikk viser imidlertid at partiet har fått øynene opp for nødvendigheten av å dempe prisog omkostningsutviklingen.
11.At han gjennom sitt håndgemeng og sine bruduljer har klart å formidle fruktbare impulser til dagens teater og formulere sannheter om Italia og verden, med gyldighet utover dagen, er forlengst opplest og vedtatt.
12.At kirken skal formulere sin forståelse av tro og liv vil alle være enige i.
13.Da valglokalene stengte søndag, var opposisjonspartiene allerede begynt å formulere sine anklager om valgfusk mot innenriksministeren og regjeringspartiet NDP.
14.Deler av Kinnocks tale må oppfattes som forsøk på å formulere en troverdig opposisjonspolitikk.
15.Dels fordi den kan formulere verdier og synspunkter som faller sammen med godtfolks almene innstilling, dels fordi den må bære frem elementer som frontmotfrontkolliderer med opinionen.
16.Den umiddelbare målsetning for Shultz og Gromyko er å formulere en dagsorden for de fortsatte forhandlinger.
17.Denne vage og innholdsløse påstand er typisk for den politiske ledelses måte å formulere seg på.
18.Det det i tilfelle står om, er hvordan man skal formulere seg også når det gjelder den nødvendige drøftelse av de urovekkende sider ved vår viktigste alliertes politikk.
19.Det gjør Svenn Stray ikke ved å formulere seg slik han gjorde i forgårs.
20.Det var videre et hovedpunkt for oss å få denne klargjøringen før lønnsoppgjøret, slik at vårt forbund kunne ha disse tiltakene for øye når de skulle formulere sine krav.
21.Forfatterne har stort sett nøyd seg med å ordne stoffet innenfor hvert århundre, og forøvrig overlater de til leseren selv å trekke hovedlinjene i stoffet og formulere hva som er særegenhetene ved den historiske utvikling i Russland.
22.Forutsetningen er imidlertid at de profesjonelle diplomater i begge land kan formulere en dagsorden som gir håp om resultater.
23.Fra tjenesten som statssekretær vet jeg at det kan legges stort arbeid i å formulere svar og slipe formuleringer.
24.Gjennom fri villige grupper som driver teater og egne radioprogrammer, forsøker vi å få ungdommen selv til å formulere hva de opplever som problematisk innenfor det store feltet som omfatter psykiatriske lidelser.
25.Han beveger seg altså verbalt på så gyngende grunn at man bare nølende kan formulere en imøtegåelse eller utvikle en dialog.
26.Han er således bevisst, forstår at han ikke er i stand til å formulere ord og har problemer med å kontrollere høyre arm og ben.
27.Han kombinerte evnen til å se problemene og de lange perspektivene, med evnen til å formulere målene og peke på virkemidlene.
28.Han unnslår seg ikke for å kontakte en motstander når han skal formulere et NAFstandpunkt.
29.Hun bryr seg for lite om arbeidsledige, syke og gamle, hevder han, uten egentlig å formulere en annen konservativ strategi.
30.Håpet er at de to skal kunne formulere klare retningslinjer for de delegasjoner som eventuelt skal finne frem til akseptable løsninger på de uløste spørsmål.
Similar words

 
 

formulere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) formulereformulerendeformulert
Indikative
1. Present
jegformulerer
duformulerer
hanformulerer
viformulerer
dereformulerer
deformulerer
8. Perfect
jeghar formulert
duhar formulert
hanhar formulert
vihar formulert
derehar formulert
dehar formulert
2. Imperfect
jegformulerte
duformulerte
hanformulerte
viformulerte
dereformulerte
deformulerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde formulert
duhadde formulert
hanhadde formulert
vihadde formulert
derehadde formulert
dehadde formulert
4a. Future
jegvil/skal formulere
duvil/skal formulere
hanvil/skal formulere
vivil/skal formulere
derevil/skal formulere
devil/skal formulere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha formulert
duvil/skal ha formulert
hanvil/skal ha formulert
vivil/skal ha formulert
derevil/skal ha formulert
devil/skal ha formulert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle formulere
duville/skulle formulere
hanville/skulle formulere
viville/skulle formulere
dereville/skulle formulere
deville/skulle formulere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha formulert
duville/skulle ha formulert
hanville/skulle ha formulert
viville/skulle ha formulert
dereville/skulle ha formulert
deville/skulle ha formulert
Imperative
Affirmative
duformuler
viLa oss formulere
dereformuler
Negative
duikke formuler! (formuler ikke)
dereikke formuler! (formuler ikke)
Your last searches