Norwegian-German translation of fornærme

Translation of the word fornærme from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fornærme in German

fornærme
forulempeverb beleidigen, angreifen
Derived terms of fornærme
More examples
1.Hvis vi ikke klarer å fornærme noen på venstresiden har vi ikke gjort jobben, mener Tronsmo.
2.Jeg akter ikke å kaste bort tid med å fornærme folk som jeg trenger hjelp av for å regjere USA.
3.De vil være anonyme, både fordi de ikke vil fornærme Colombias president Belisario Betancur, og fordi narkomafiaen utgjør en konstant trusel mot de amerikanere som deltar i kampen mot kokain og andre stoffer.
4.En av fagbevegelsens ledere sier at Mondale har klart det umulige, nemlig å fornærme sine allierte i AFLCIO.
5.En av lovens artikler fastsetter dessuten at en avis kan bli stengt hvis den trykker artikler som tar terrorister i forsvar, og en annen setter hardere strafferammer for å fornærme den spanske stats symboler, som bl.a. flagget.
6.Er det lettere å fornærme nordmenn enn andre folk ?
7.For tiden befinner" pagoden" seg på modellnivå og er, uten å fornærme opphavsmannen, blitt tatt for å være såvel et fuglebur som en musefelle.
8.I all enkelhet er Anderson kommet til at Austad besitter en nærmest genial begavelse når det gjelder å utfordre og fornærme den" antiamerikanske klikk i Norge".
9.Jeg skal ikke angi noen ratinggrense, for da kan jeg komme til å fornærme noen og smigre andre utilsiktet.
10.Men det er klart at LVF ikke kom til Budapest for å fornærme sin medlemskirke, og det ble av noen oppfattet som en fornærmelse endog å stille opp imot den ungarske kandidat.
11.Uten å fornærme noen, en heller laber kvalitet.
12.Vårt kjære Stavern hører forøvrig til Vestfold, la oss ikke fornærme det koselige Stavernfolket med å innlemme dem i Sørlandshopen.
13.Nei," barbermaskinen" vår er en meget hensiktsmessig maskin som stort sett legger veikantene pene efter seg, sier Eggen, som ikke lar seg fornærme av kallenavn på etatens maskiner.
14.Bjørn Nordheggen lar seg ikke lett fornærme.
15.Daniel Passent, mangeårig essayist i ukeavisen Polityka, skriver at provokasjonen alltid har vært Urbans stil - og han har klart å fornærme omtrent hver eneste samfunnsgruppe i Polen -" fra presteskapene til gynekologene, fra sin egen familie til Solidaritettilhengerne".
16.Det er derfor ingen grunn til å fornærme pensjonistene ved å behandle dem annerledes enn andre velgere.
17.Det er så lite en kan gjøre selv, litt ekstra sus i taket blir liksom borte i kålen, sier Frank - og er i full gang med å fornærme noen igjen.
18.Erik Faber, administrerende direktør i Dansk Coladrik, sier at hans firma selvsagt aldri mente å fornærme svenskene.
19.Frenetisk brevskriving til mennesker som han har fornærmet, mennesker som han vil gjøre opp med, og som han makter å fornærme ytterligere på grunn av sin løpske tunge.
20.Ingen våger derfor å utfordre, enn si fornærme, den knapt tilregnelige despot i Khomeinis skikkelse.
21.Karl Kraus aforisme" Det finnes offentlige personer om hvilke man ikke vet annet enn at man ikke skal fornærme dem", gjelder også utenfor Etiopias grenser.
22.Man kan vel ikke fornærme årsmøtet i Troms Arbeiderparti - eller Stavanger Arbeiderparti - ved å hevde at forsamlingen ikke skjønte innholdet i den uttalelsen de vedtok.
23.Når han vet at mellom 30% og 40% av Høyres velgere har Fr.p., som nummer 2parti, burde han være litt forsiktig med å fornærme dømmekraften til sine egne velgere.
24.Om hun ikke er redd for å fornærme hundeelskere ?
25.Pressen, som har ry på seg for å være blant de mest frittalende i Afrika, ble kneblet ved et dekret som gjorde det straffbart å fornærme regjeringen.
26.Reagan selv har sagt at han ikke ønsker å fornærme forbundskansleren ved å avlyse noen del av besøksprogrammet.
27.Sannsynligvis var Kremlledelsen ikke innstilt på å fornærme Mitterrandregjeringen like før Gorbatsjovs charmeoffensiv i Paris.
Similar words

 
 

fornærme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fornærmefornærmendefornærmet
Indikative
1. Present
jegfornærmer
dufornærmer
hanfornærmer
vifornærmer
derefornærmer
defornærmer
8. Perfect
jeghar fornærmet
duhar fornærmet
hanhar fornærmet
vihar fornærmet
derehar fornærmet
dehar fornærmet
2. Imperfect
jegfornærmet
dufornærmet
hanfornærmet
vifornærmet
derefornærmet
defornærmet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fornærmet
duhadde fornærmet
hanhadde fornærmet
vihadde fornærmet
derehadde fornærmet
dehadde fornærmet
4a. Future
jegvil/skal fornærme
duvil/skal fornærme
hanvil/skal fornærme
vivil/skal fornærme
derevil/skal fornærme
devil/skal fornærme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fornærmet
duvil/skal ha fornærmet
hanvil/skal ha fornærmet
vivil/skal ha fornærmet
derevil/skal ha fornærmet
devil/skal ha fornærmet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fornærme
duville/skulle fornærme
hanville/skulle fornærme
viville/skulle fornærme
dereville/skulle fornærme
deville/skulle fornærme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fornærmet
duville/skulle ha fornærmet
hanville/skulle ha fornærmet
viville/skulle ha fornærmet
dereville/skulle ha fornærmet
deville/skulle ha fornærmet
Imperative
Affirmative
dufornærm
viLa oss fornærme
derefornærm
Negative
duikke fornærm! (fornærm ikke)
dereikke fornærm! (fornærm ikke)
Your last searches